Viktig information inför säsongen

Samtliga medlemmar som tillhör riskgrupperna, är sjuka eller isolerade och som INTE kan avtäcka sin båt eller medverka vid sjösättning,  ska kontakta styrelsen. Detta gör Ni via mail till lars.hultman@nackabk.se Samtliga medlemmar som tillhör riskgrupperna, ska inte delta i något av vårens arbetspass. I stället bokar Ni in er till hösten. För övriga gäller att […]

Arbetspass 1 och 2

Från 1 april går det nu att boka in säsongens arbetspass. Med hänsyn till den pågående pandemin har styrelsen beslutat att genomföra en del förändringar i arbetspass 1 och 2. Passen delas upp i ett förmiddags  09.30 – 12 och eftermiddagspass 13 – 15.30 samt att vi minskar antalet deltagare.

Mätning av båtbottenfärger

Som vi informerade vid upptagningen och på årsmötet, har  Nacka Båtklubb samt två andra klubbar i Nacka kommun, fått möjligheten att delta i ett pilotprojekt i samarbete med Svensk Båtunion och Nacka kommun. Syftet är att ge en bild av vilka miljögifter som finns i bottenfärgerna på båtarna I projektet kommer vi mäta samtliga torrsatta […]

Högt vatten!

Med anledning av att det redan nu är högt vatten i vår hamn, samt att SMHI utfärdat varningar för kommande dygn, vill vi påkalla extra tillsyn – särskilt för er som ligger nära vattnat.

Bli bryggvärd!

För denna säsong så söker vi bryggvärdar .Tanken är att vi ska ha en värd/brygga d v s totalt 6 st. Bryggvärdens uppgift är att ha tillsyn på den ”egna” bryggan och rapportera eventuella brister och fel till Hamnkommittén:, t ex lampor som inte fungerar, bommar som lossnat eller om en obehörig båt plötsligt dyker […]

Fakturering och avgiftshantering 2020

1 mars skickas fakturan ut för medlems-, brygg-, kajakförvaring samt torrsättningsavgifter avseende 2020. Fakturan ska sedan vara betald till sista mars. Faktura för trailer och skrymmande uppläggningsmatriel skickas ut senare.Fakturan går ut som mejl så om du har bytt mejladress se då till att uppdatera BAS. Om Du inte längre behöver brygg – eller uppläggningsplats […]

Årsmöte

Samtliga medelmmar i Nacka Båklubb kallas till årmöte avseende verksamhetsåret 2019. Onsdag 29 januari kl 19.00 i Lavalhallen, Gustav De Lavalstorg 8. Ingen föranmälan krävs. Kallelse samt möteshandlingar distribueras via mail. Om Du som medlem inte fått dessa handlingar kontakta styrelsen nbk@nackabk.se Styrelsen

Aktuellt

Torsdag 17 oktober stängs vattnet av för säsongen. Det innebär då även att toaletterna stängs av. Onsdag 23 oktober Medlemsmöte, se kallelse som skickats ut via mail.

Torrsättning 2019

Information inför torrsättningen gäller samtliga medlemmar med båt samt alla som förvarar trailers på området. OBSERVERA  att många båtar har fått annan plats på land mot föregående år, vilket kan innebära ändrad dag för torrsättning! trailers och vaggor ska vara borta från inre området senast söndag 29 september! förutsättning för torrsättning är att samtliga avgifter […]

Sophantering 2019

På förekommen anledning påminner vi här om vad som gäller för sophanteringen i hamnen. Huvudregeln är att varje medlem ansvarar för sitt eget avfall. Glasflaskor, plast-, kartong- och metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att transportera och sortera vid närmaste återvinningsstation, exempelvis i Finntorp, till höger direkt ovanför Ryssviksbacken. Avfall som som du kan lämna i hamnen. […]