Välkommen till Nacka Båtklubb!

Med små medel främjar vi båtsporten i Nacka

Med små medel främjar vi båtlivet i Nacka

Nacka Båtklubb bildades 1931 och är en allmännyttig ideell förening som med små medel främjar båtlivet i Nacka för medlemmar med båt eller kajak. Nacka Båtklubb är regionalt anslutet till SMBF, Saltsjön-Mälarens Båtförbund som i sin tur på riksplanet är anslutet till SBU, Svenska Båtunionen. Vi är också anslutna till NFBK, Nacka Förenade båtklubbar. Båtklubben har sin hemmahamn i Svindersviken i Nacka. I dag är vi ca 190 medlemmar.

Senaste nytt från styrelsen

Medlemsmötet flyttas

Med anledning av att BAS är avstängt för uppgradering, kan vi inte få ut kallelsen i tid inför medlemsmötet som var planerat att genomföras 7

Läs mer »

Sjösättning 7-8 maj

Information inför sjösättning 7-8 maj 2022. Även om restriktionerna har upphört pågår fortfarande pandemin och om du är sjuk ska du stanna hemma. Kort samling

Läs mer »

Annons