Välkommen till Nacka Båtklubb!

Med små medel främjar vi båtsporten i Nacka

Med små medel främjar vi båtlivet i Nacka

Nacka Båtklubb bildades 1931 och är en allmännyttig ideell förening som med små medel främjar båtlivet i Nacka för medlemmar med båt eller kajak. Nacka Båtklubb är regionalt anslutet till SMBF, Saltsjön-Mälarens Båtförbund som i sin tur på riksplanet är anslutet till SBU, Svenska Båtunionen. Vi är också anslutna till NFBK, Nacka Förenade båtklubbar. Båtklubben har sin hemmahamn i Svindersviken i Nacka. I dag är vi ca 190 medlemmar.

Senaste nytt från styrelsen

Sjösättning 6 maj 2023

Information inför sjösättning 6 maj 2023 Julafton för båtägare måste vara dagen för sjösättning. Nu pågår arbetet med att rusta båten och få allt klart

Läs mer »

Medlem 2023

Från 1 mars tar vi mot ansökningar om medlemskap och bryggplats för 2023. Här hittar Du information om hur Du ansöker och vad medlemskap i Nacka Båtklubb

Läs mer »

Annons