Välkommen till Nacka Båtklubb!

Med små medel främjar vi båtsporten i Nacka

Med små medel främjar vi båtlivet i Nacka

Nacka Båtklubb bildades 1931 och är en allmännyttig ideell förening som med små medel främjar båtlivet i Nacka för medlemmar med båt eller kajak. Nacka Båtklubb är regionalt anslutet till SMBF, Saltsjön-Mälarens Båtförbund som i sin tur på riksplanet är anslutet till SBU, Svenska Båtunionen. Vi är också anslutna till NFBK, Nacka Förenade båtklubbar. Båtklubben har sin hemmahamn i Svindersviken i Nacka. I dag är vi ca 190 medlemmar.

Senaste nytt från styrelsen

Sjösättning 7-8 maj

Information inför sjösättning 7-8 maj 2022. Även om restriktionerna har upphört pågår fortfarande pandemin och om du är sjuk ska du stanna hemma. Kort samling

Läs mer »

Aktuellt!

PARKERINGSINFO Tillsvidare ska Ni undvika att parkera under motorvägsbron. Risk för p-bot om 600 kr. Gäller för bägge sidorna av Ryssviksvägen. Dialog med kommunens Trafikkontor

Läs mer »

Nu är det vår!

Vattnet är nu på och toaletterna är öppna. BOKNININGEN FÖR VAKTPASS STÄNGER 15 MAJ Nu kan Du boka vaktpass för hela säsongen. Om Du inte

Läs mer »

Annons