Info inför sjösättning 4 maj 2024

Information inför sjösättning 4 maj 2024

Snart dags för en ny och förhoppningsvis, härlig båtsäsong. Vårvädret har varit kyligt och det märks, för knappt någon har påbörjat rusta inför sjösättningen.

Bifogar tips om vi rustar på ett miljöanpassat sätt. Vårtips

På vår hemsida kan Du läsa om De miljöregler som gäller i NBK.

Vid lyft av båt med kran

Båten skall vara försedd med två förtöjningstampar i för och akter,  ca 4–5 meter långa.

Båtlyftet hanteras av kranföraren och båtägaren skall närvara på avstånd vid lyftet

Båtägaren och eventuella besättningsmedlemmar tar över båten när slingen är lossad från båten, efter man har förtöjt båten återvänder man till arbetet.

När Din båt är sjösatt och förtöjd vid bryggan ska Du fortsätta och delta i sjösättningsarbetet, till dessa arbetsledningen förklarar att passet är avslutat.

Lördag 4 maj

Samling,

Yttre område B kl. 07.30

Yttre område A kl. 11.15

Inre området kl. 08.30

Observera att Din båt ska vara klar för sjösättning vid denna tid!
Alla med båt som ska sjösättas, ska vara på plats under respektive sjösättningspass.
Om Du av något skäl INTE kan sjösätta  ska detta anmälas i god tid till Hamnkapten Mikael Agge.

Trailerbåtar

Trailerbåtar som finns torrsatta i hamnen ska vara sjösatta före 4 maj.

I enlighet med NBK´s bestämmelser ska båten vara försäkrad. Försäkringsbevis behöver inte uppvisas.

Karta Yttre/Inre området (för turordning se dokument nedan).

 

Turordning och Arbetsuppgifter

Turordning yttre FM 2024

Turordning Yttre EM 2024

Sjösättning 2024 bemaning yttre FM

Sjösättning 2024 bemaning yttre EM

Sjösättning inre området 2024


Kaffe serveras!

NBK har fått dispens för parkering längs Ryssviksbacken, vänstra sidan när du kommer nerför backen. P-tillstånd finns på bord vid grinden och ska läggas synligt i bilen.

P-platser i backen i övrigt är avgiftsfria under helger.

OBS P- Förbud råder under motorvägsbron.

Efter det att sjösättningen på yttre området genomförts, kommer parkering på anvisad plats på hamnplan att vara tillåten.

Inga trailer eller vaggor får vara uppställda på yttre området efter sjösättning. Mot avgift får dessa ställa upp på det inre området, se nedan.

OBS NYA REGLER OM SOMMARFÖRVARING AV TRAILER OCH VAGGOR PÅ INRE

Vad får förvaras 

  • Trailer som tillhör den båt som du har bryggplats för.
    Vagga som tillhör båt som du har vinterplats för.
  • Förvaring på inre måste anmälas innan du flyttar in någon trialer eller vagga!
    Anmälan gör du med namn och medlemsnummer till medlem@nackabk.se
  • Efter anmälan kommer Du få en märklapp som ska sättas upp väl synligt på trailern/vaggan.
    Märklapp kan Du hämta i samband Sjösättningen eller kontakta Hamnkapten.
  • Förvaring gäller på inre inom markerat område och under perioden 5 maj – 29 september.

Sjösättningskarta och turordningen samt arbetsuppgifter,  finns även uppsatta på anslagstavlan vid Sjöstugan.