Adressändring

 Har du bytt adress, telefonnummer eller mailadress – gör ändringen direkt i BAS.

Bli medlem

Läs mer här!

Utträde ur klubben

Uppsägning av bryggplats/uppläggningsplats måste ske skriftligen, använd NBK-ändringsblankett_20.

Ingen återbetalning sker om uppsägning av bryggplats sker efter 30 april och för torrsättningsplats efter 31 augusti.

Ange om Du vill kvarstanna som passiv medlem eller om du vill avsluta ditt medlemskap. Som passiv medlem betalar du medlemsavgift, f.n 600 kr/år. Du har då förtur före nya medlemmar till bryggplats och behöver då inte erlägga någon ny inträdesavgift.

Har du bytt båt?

Tänker du byta till en större båt? Ta kontakt med hamnkomittén först. Hamnkommittén avgör om större båt kan beredas brygg/uppläggningssplats. Använd NBK-ändringsblankett_2020

Sälja båt?

– Kan köparen av min båt få överta min båtplats?

Nej bryggplats får inte övertas av köparen. Bryggplats kräver medlemskap och nya medlemmar tar vi in i enlighet med gällande rutiner. Byggplatser får aldrig vara en del av själva båtaffäreren.

Men under en övergångsperiod i sambands med övertagandet kan båten få ligga kvar. Under denna period är du fortsatt medlem och ansvarig och fullgöra vakt etc. Först då båten lämnat hamnen kan du avsluta ditt medlemskap/bli passiv medlem. Du ska informera HK om detta så att klubben har kunskap om vilka personer som vistas på området.

Uthyrning/utlåning av bryggplats

En byggplats får ej vidareuthyras eller utlånas.

Vakttjänst

Alla medlemmar, med båtplats, skall göra två vaktpass alternativt en familjevakt varje år. Vaktpass bokar du själv i BAS. I kalendariet hittar du under vilka perioder som du kan boka in dina vaktpass.

Utebliven vakt debiteras med 2 500 kronor/tillfälle.
Byte av vaktpass kan endast ske mellan medlemmarna. Detta innebär att vaktombudet inte kan ombesörja några byten. Blir du sjuk eller får annat förhinder måste du ansvara för att vakten genomförs.

Brygg- och uppläggningsplatser

Alla frågor som handlar om bryggplatser eller uppläggningplatser hanteras av hamnkommittén.

Nycklar

Nyckel till bom och grind köper Du för 300 kr. Kontakta HK.

Övrigt

Telefonnummer till klubbens styrelse och övriga klubbfunktionärer hittar du här.

Kontaktpersoner

Har du frågor så hittar du kontaktpersoner för olika områden som du mejla till här.
Innan du skickar din fråga – kolla på hemsidan – kanske svaret redan finns där.
Vi svarar alltid så fort vi kan – men i bland kan det ta ta några dagar.

Kassör – Ekonomi och fakturor
Vakt
Miljö
Bryggplats
NBK-ändringsblankett_20
Föreningsfrågor
Frågor om medlemskap