FAQ

Adressändring

 Har du bytt adress, telefonnummer eller mailadress – gör ändringen direkt i BAS.

Bli medlem

Läs mer här!

Utträde ur klubben

Uppsägning av bryggplats/ uppläggningsplats måste ske skriftligen,  brev eller mail.

Ingen återbetalning sker om uppsägning av bryggplats sker efter 30 april och för torrsättningsplats efter 31 augusti.

Ange om Du vill kvarstanna som passiv medlem eller om du vill avsluta ditt medlemskap. Som passiv medlem betalar du endast medlemsavgift, f.n 600 kr/år och har Då förtur till bryggplats. Som passiv medlem behöver man inte göra vakt eller arbetspass.

Uppsägning och ändringar av medlemskap mejlar Du till medlem@nackabk.se

Planerar Du byta båt?

Att byta till en mindre båt är normalt inget problem, men Du kanske kommer att få byta bryggplats till lämplig storlek. Om Du byter till en större båt som kräver en större plats måste Du få ett godkännande. Alla båtbyten ska anmälas skriftligen. OBSERVERA att den nya båten måste vara fri från TBT och är båten tillverkad före 1996 måste intyg uppvisas för att få bryggplats.

Anmäl båtbyte på medlem@nackabk.se

Sälja båt?

– Kan köparen av min båt få överta min båtplats?

Nej bryggplats får inte övertas av köparen. Bryggplats kräver medlemskap och nya medlemmar tar vi in i enlighet med gällande rutiner. Byggplatser får aldrig vara en del av själva båtaffäreren.

Men under en övergångsperiod  om max 14 dagar, i sambands med övertagandet,  kan båten få ligga kvar. Under denna period är du fortsatt medlem och ansvarig och fullgöra vakt etc. Först då båten lämnat hamnen kan du avsluta ditt medlemskap/bli passiv medlem. Du ska skriftligen informera hamnkapten att Du sålt båten.

Uthyrning/utlåning av bryggplats

En byggplats får ej vidareuthyras eller utlånas.

Nycklar

Nyckel till bom och grind köper Du för 350 kr.

Övrigt

Telefonnummer till klubbens styrelse och övriga klubbfunktionärer hittar du under fliken styrelse. Använd mail i första hand.  

Betalningar till klubben kan Du göra via Bankgiro 5612-9414

SWISH 123 553 21 89

Kontakt

Alla medlemsärenden och frågor som rör bryggplatser, fakturering båtbyten, vakt mejlar du till. 

medlem@nackabk.se