För 2022 har vi inga lediga bryggplatser! Finns lediga platser för kajak. Ansök om kajakplats genom att använda formuläret nedan.

Ansökan om bryggplatser för 2023 kan Du göra här från 1 mars 2023

För att få tillgång till plats för båt eller kajak, krävs medlemskap.

 • Du måste ha en båt redan när du ansöker om medlemskap
 • Båten ska vara fri från TBT-färg- Båtar som är tillverkade före 1998 måste kunna visa intyg på att båten är fri från TBT.
 • Båten ska vara försäkrad.
 • Företräde för boende i Nacka kommun (du ska vara skriven i kommunen).
 • Lämpliga storlek för båt är upp till ca 9 meter.
 • Fåtal platser för större båtar.
 • Kajakstorlek max 6.50 x 0,75
 • Antagningsmöte samt introduktion för nya medlemmar genomförs under april/maj.
 • Vi tillåter inte att båt används som bostad i vår hamn.
 • För plats på land,  krävs att man är medlem och har bryggplats.

Det är båtklubbens styrelsen som antar nya medlemmar som då till en början blir “provmedlem”.  Årsmötet väljer sedan in den nye medlemmen efter provperioden.

Innan du skickar in en ansökan vill vi att du sätter dig in i vad det innebär att vara medlem i Nacka Båtklubb och vad som förväntas av våra medlemmar.

Om Du känner att vakt – och arbetspass känns betungade och att Du inte vill medverka i det som tillhör föreningslivet, så ska Du inte skicka in någon ansökan.

Observera att boende i Nacka kommun har företräde

Ingen marina​

Verksamheten bygger helt på vårt egna arbete. Det innebär att vi själva sköter om vår hamnanläggning.
Vi reparerar, målar, städar, allt som vi kan göra själva. Vid¨upptagning och sjösättning hjälps vi åt tills det att alla båtar är omhändertagna. Under säsongen turas vi om och går vakt om nätterna. Till detta kommer även normalt föreningsarbete med olika funktionärsuppdrag, klubbadministration, klubbmöten med mera. Här finns inga tjänster att köpa och alla medlemmar ska i enlighet med föreningens stadgar och det kontrakt som upprättas med respektive medlem, delta i arbetet.

Men arbetet ger också resultat. Vi har en fin och skyddad hamn, låga avgifter och erbjuder en social samvaro. Våra brygg- och uppläggningsplatser är anpassade för båtar upp till ca 9 x 3 meter och endast ett mycket begränsat antal platser finns för större båtar finns. För kajaker gäller maxmått om 6,50 x 0,75.

Avgifter 2022

Diverse

 • Medlemskap är en förutsättning för att få tillgång till brygg-  eller kajakplats.
 • Uppläggningsplats kan endast ansökas om man samtidigt har ansöker om bryggplats.
 • ” LÖA Längd över allt innebär att båtens totala längd ska anges inklusive ev. peke, badbrygga motor etc.
 • Längd och bredd anges enligt följande exempel 8,60 m 2.80 m,
 • Vikt anges i kilo
 • Djup anges i cm
 • Uppgift om Kajak endast längd och bredd. Problem att använda formuläret?  Prova på nytt – ladda om sidan först.

Medlems- & Kajakansökan Nacka Båtklubb 2022

PERSONUPPGIFTER: