Ansökningsperioden för medlemskap och bryggplats för 2024 är nu avslutad. Det finns fortfarande möjlighet att ansöka om kajakplats. Se mail nedan

För att få tillgång till plats för båt eller kajak, krävs medlemskap. Vi har ingen ”allmän” uthyrning av platser.

 • Du bör ha båt redan när du ansöker om medlemskap.
 • Endast fritidsbåtar
 • Båten ska vara fri från TBT-färg- Båtar som är tillverkade före 1996 måste visa intyg på att båten är fri från TBT.
 • Båten ska vara försäkrad.
 • Max båtstorlek för bryggplats längd 12 m bredd 4 m vikt 10 ton.
 • Kajakstorlek max 6.50 x 0,75
 • Antagningsmöte samt introduktion för nya medlemmar genomförs under mars-april.
 • Vi tillåter inte att båt används som bostad i vår hamn.
 • För plats på land,  krävs att man är medlem och har bryggplats.
 • Max båtstorlek för vinterplats på land löa 10 m, bredd 4 m vikt 6,5 ton.
 • Företräde för boende i Nacka kommun (du ska vara skriven i kommunen).
 • Vi tar inte emot några ansökningar under andra tider på året. Vi har ingen kö.

  Ansökan om kajakplats gör du på mail nbk@nackabk.se

Det är båtklubbens styrelsen som antar nya medlemmar som då till en början blir “provmedlem”.  Årsmötet väljer sedan in den nye medlemmen efter provperioden.

Innan du skickar in en ansökan vill vi att du sätter dig in i vad det innebär att vara medlem i Nacka Båtklubb och vad som förväntas av våra medlemmar. Under rubriken ”medlemsidor” hittar du stadgar, bestämmelser, avgifter och information om vakt- och arbetspass. Ta del av dessa innan Du skickar in Din ansökan.

Om Du känner att vakt – och arbetspass känns betungade och att Du inte vill medverka i det som tillhör föreningslivet, så ska Du inte skicka in någon ansökan

Observera att boende i Nacka kommun har företräde

Ingen marina​

Verksamheten bygger helt på vårt egna arbete. Det innebär att vi själva sköter om vår hamnanläggning.
Vi reparerar, målar, städar, allt som vi kan göra själva. Vid¨upptagning och sjösättning hjälps vi åt tills det att alla båtar är omhändertagna. Under säsongen turas vi om och går vakt om nätterna. Till detta kommer även normalt föreningsarbete med olika funktionärsuppdrag, klubbadministration, klubbmöten med mera. Här finns inga tjänster att köpa och alla medlemmar ska i enlighet med föreningens stadgar och det kontrakt som upprättas med respektive medlem, delta i arbetet.

Men arbetet ger också resultat. Vi har en fin och skyddad hamn, låga avgifter och erbjuder en social samvaro. Våra brygg- och uppläggningsplatser är anpassade för båtar upp till ca 9 x 3 meter och endast ett mycket begränsat antal platser finns för större båtar (upp till 12 m). För kajaker gäller maxmått om 6,50 x 0,75.

Avgifter 

Ansökningsformuläret finns tillgängligt under några veckor från 1 mars. 

ANSÖKNINGSPERIODEN FÖR 2024 ÄR NU AVSLUTAD!

 • Medlemskap är en förutsättning för att få tillgång till brygg-  eller kajakplats.
 • Uppläggningsplats kan endast ansökas efter det man antagits som medlem och tilldelats bryggplats.
 • ” LÖA Längd över allt innebär att båtens totala längd ska anges inklusive ev. peke, badbrygga motor etc.
 • Längd och bredd anges enligt följande exempel 8,60 m 2, 80 m,
 • Vikt anges i kilo
 • Djup anges i cm
 • Uppgifter om Kajak behöver endast ange längd och bredd. 
 • Problem att använda formuläret?  Prova på nytt – ladda om sidan först.
 • Frågor angående medlemskap mail

Medlemsansökan Nacka Båtklubb 2024

PERSONUPPGIFTER:

BÅTUPPGIFTER:

Medlemsansökan Nacka Båtklubb 2024

PERSONUPPGIFTER:

BÅTUPPGIFTER: