Nyheter från Nacka Båtklubb

Parkering på hamnplan

Detta gäller för parkering på hamnplan. Medlem får utnyttja parkeringsplats på hamnplanen vid besök i hamnen och under båtutflykter under perioden mellan sista sjösättningen och

Läs mer »

Sjösättning 9 maj

VIKTIG Information inför sjösättningen För att sjösättningen ska kunna genomföras med så liten risk för smittspridning som möjlig, vill vi begränsa antalet personer som samtidigt

Läs mer »

Arbetspass 1 och 2

Från 1 april går det nu att boka in säsongens arbetspass. Med hänsyn till den pågående pandemin har styrelsen beslutat att genomföra en del förändringar

Läs mer »

Högt vatten!

Med anledning av att det redan nu är högt vatten i vår hamn, samt att SMHI utfärdat varningar för kommande dygn, vill vi påkalla extra

Läs mer »

Bli bryggvärd!

För denna säsong så söker vi bryggvärdar .Tanken är att vi ska ha en värd/brygga d v s totalt 6 st. Bryggvärdens uppgift är att

Läs mer »

Årsmöte

Samtliga medelmmar i Nacka Båklubb kallas till årmöte avseende verksamhetsåret 2019. Onsdag 29 januari kl 19.00 i Lavalhallen, Gustav De Lavalstorg 8. Ingen föranmälan krävs.

Läs mer »

Aktuellt

Torsdag 17 oktober stängs vattnet av för säsongen. Det innebär då även att toaletterna stängs av. Onsdag 23 oktober Medlemsmöte, se kallelse som skickats ut

Läs mer »

Torrsättning 2019

Information inför torrsättningen gäller samtliga medlemmar med båt samt alla som förvarar trailers på området. OBSERVERA  att många båtar har fått annan plats på land

Läs mer »

Sophantering 2019

På förekommen anledning påminner vi här om vad som gäller för sophanteringen i hamnen. Huvudregeln är att varje medlem ansvarar för sitt eget avfall. Glasflaskor, plast-,

Läs mer »

Sjösättning

Dagen D är Lördagen den 4 maj. Yttre området kör i gång kl 07.30. Inre kommer i gång kl 08.30. Detta är m a o tiden då Ni

Läs mer »