Torrsättning 8- 9 oktober

Datum och tider för torrsättning 2022 Yttre område A torrsätter lördag 8 oktober samling kl 07.30 Yttre område B torrsätter söndag 9 oktober samling kl 07.30 Inre området  torrsätter lördag 8 oktober samling kl 08.30 OBS: Vid angiven tid ska båten vara klar för torrsättning! Enligt tradition så serveras Ärtsoppa, knäckebröd och kaffe. ALLMÄNT Samtliga […]

Medlemsmötet flyttas

Med anledning av att BAS är avstängt för uppgradering, kan vi inte få ut kallelsen i tid inför medlemsmötet som var planerat att genomföras 7 september. Vi återkommer med ny tid för mötet så snart vi får tillgång till BAS.

Sjösättning 7-8 maj

Information inför sjösättning 7-8 maj 2022. Även om restriktionerna har upphört pågår fortfarande pandemin och om du är sjuk ska du stanna hemma. Kort samling vid sjösättnings rampen innan sjösättning. I enlighet med NBK´s bestämmelser ska båten vara försäkrad – kontroll kommer inte att genomföras – Du behöver inte uppvisa försäkringsbevis. Tvätta händerna – handsprit […]

Aktuellt!

PARKERINGSINFO Tillsvidare ska Ni undvika att parkera under motorvägsbron. Risk för p-bot om 600 kr. Gäller för bägge sidorna av Ryssviksvägen. Dialog med kommunens Trafikkontor pågår. ARBETSPASS 24 APRIL Söndag 24 april har vi årets första arbetspass. Endast 12 medlemmar han anmält sig! Detta innebär att vi inte kan genomföra planerade arbeteten. Om inte tillräckligt […]

Nu är det vår!

Vattnet är nu på och toaletterna är öppna. BOKNININGEN FÖR VAKTPASS STÄNGER 15 MAJ Nu kan Du boka vaktpass för hela säsongen. Om Du inte bokat  vaktpass före detta 15 maj, kommer Du att tilldelas två vaktpass. NYA VAKTRUTINER Från och med i år genomför vi vaktronder enligt instruktion och dessa ska registreras med rondläsare. […]

Information om vakt 2022

Vakt 2022 Denna information berör samtliga medlemmar i Nacka Båtklubb som har brygg/kajakplats och som enligt stadgarna ska göra vakttjänst. Styrelsen har beslutat göra förändringar i vakttjänsten för 2022 Viktigaste nyheten är att om man INTE bokat vaktpass inom utsatt tid, blir tilldelad vaktpass. Från 4 mars kan Du boka in vaktpassen avseende perioden mars […]

Kallelse till årsmötet

Årsmötet genomförs digitalt onsdag 16 februari kl 18.30 Kallelse med lösenord är utskickad via mail.  

Sjösättning 2022

Julafton för medlemmarna i Nacka BK Lördag 7 maj Sjösättning. Yttre området grupp B  kl 07.30. Grupp A 12.00 Söndag 8 maj Sjösättning inre området Kl 08.30

Årsmötet är flyttat till 16 februari

Som tidigare meddelats kommer årsmötet även detta år genomföras som ett digitalt möte. Nytt datum för årsmötet är 16 februari kl 18.30. Möteskallelse samt information om hur mötet genomförs kommer att skickas ut via mail. Möteshandlingar kommer därefter att finnas på hemsidan, med möjlighet att inför möte ställa eventuella frågor.

Information torrsättning – hamnstängning

Slutet på säsongen nalkas och det är dags att förbereda oss inför torrsättningen 9-10 oktober. Pandemin avtar och restriktionerna upphör vilket innebär att vi under bägge dagarna serveras Anders Bergåses goda ärtsoppa, knäckebröd, dryck och kaffe. ALLMÄNT Samtliga trailers och vaggor som förvaras på inre området ska vara flyttade senast lördagen den 3  oktober! Om […]