Höstaktiviteter

Vi närmare oss slutet av säsongen och påminner om de datum som gäller.

Söndag 1 oktober Bockgårdssöndagen kl 11.00
Framplockning torrsättningsmateriel. Obligatorisk närvaro för alla som förvarar materiel i Bockgården. Inga trailers eller vaggor får finns kvar på inre området.

Lördag 7 oktober Torrsättning Yttre område A samling kl. 07.30, Inre området 08.30

Söndag 8 oktober Torrsättning Yttre området B samling kl. 07.30.

Lördag 21 oktober. Hamnen stänger. Senast detta datum ska alla båtar, som inte är vinterliggare, lämnat hamnen. Samtliga förtöjningstampar, kättingar ska vara borttagna från bryggorna. Endast eventuella trappsteg får finnas kvar på bryggan.

Söndag 22 oktober Arbetspass 5
Stängning av hamnen – Städning av gemensamma utrymmen, rengöring av utemöbler, torrsättning av klubbjollen, tömma blomlådor m.m.