Information inför torrsättning 7- 8 oktober

Information till samtliga som torrsätter sin båt hos Nacka Båtklubb

DATUM OCH TIDER TORRSÄTTNING 2023

Yttre område A torrsätter lördag 7 oktober samling kl 07.30
Yttre område B torrsätter söndag 8 oktober samling kl 07.30
Inre området  torrsätter lördag 7 oktober samling kl 08.30

OBS: Vid angiven tid ska båten vara klar för torrsättning, d v s bockar/vagga vara på plats etc.

FRAMPLOCKNING AV MATRIEL

Bockgårdssöndagen 1 oktober kl 11.00. Framplockning av materiel som förvaras i bockgården. Obligatorisk närvaro för de som förvarar materiel där.

Kontroller att Du har allt materiel och att det är helt och fungerar som det ska.

Master som förvaras i mastförvaringen ska vara märkta med medlemsnummer. Märkbrickan ska sättas fast vid mastfoten.

Torrsatta båtar ska var märkta med medlemsnummer. Märkbrickan ska sitta väl synlig vid aktern.

Märkbrickor finns i Sjöstugan.

ALLMÄNT

Samtliga trailers och vaggor som förvaras på inre området ska vara flyttade senast söndagen 1 oktober.

PARKERING

Från måndag 2 oktober fram till sjösättning, är all parkering innanför bommen förbjuden. Du får köra in för att lasta och lossa, därefter ska bilen omgående flyttas från hamnområdet. Inga bilar får färdas på eller parkeras på gångvägen vid något tillfälle. Som medlem är du ansvarig för att besökare även följer dessa regler.

Om Du avser att använda rampen ska detta ske senast fredag den 6 oktober. Efter detta datum kan vara svårt att komma fram till rampen.

Hamnen stänger lördag 21 oktober. Då ska alla båtar med sommarplats lämnat hamnen. Allt förtöjningsmateriel ska vara bortplockat från bryggorna. Endast eventuella trappsteg får finnas kvar. Inget övrigt får finnas kvar på bryggorna.

TORRSÄTTNING 7-8 oktober

torrsättning på yttre området sker med mobilkran. Lång tamp (10 m) ska finnas på båten i för och akter.

Torrsättningskarta

Kartan visar var din båt ska ligga samt vilken dag och turordning torrsättning sker.

Turordning Yttre lördag 7 okt

Lördag 7 okt bemanning yttre

Turordning yttre söndag 8 okt

Söndag 8 okt bemanning yttre

Inre området

Lördag 7 oktober samling och upprop 08.30 på inre området.

Torrsättning inre området 7 okt 2023

 

FRÅGOR

För eventuella frågor kontakta Hamnkapten Peter Holm

Här finns information om vad som gäller för vinterliggare på land. Länk