Sjöstättning 8-9 maj

SJÖSÄTTNING UTAN SMITTSPRIDNING Information till samtliga medlemmar med båt/kajak i Nacka Båtklubb. Eftersom det råder stor smittspridning, har styrelsen beslutat följande åtgärder för att förhindra smittspridning i samband med sjösättningen 8-9 maj. Vi ber samtliga ta del av denna information. Samtliga deltagare i sjösättingsarbetet bär munskydd. Munskydd finns att få i hamnen. Ingen samling genomförs, […]

Vårinformation

Vattnet är nu på och det fina vädret kommer säkert locka många till hamnen.  Fortfarande gäller de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Minst sjuk – stanna hemma. Sjösättning YTTRE lördag 8 maj och INRE söndag 9 maj, se hemsidan för tider. Trailerbåtar kan sjösättas först efter det att yttre sjösatt. Listorna med sjösättningsordningen kommer inom kort att finnas […]

Arbetspass 2021

Alla medlemmar med båt eller Kajak ska delta i minst ett arbetspass. I vårt kalendarie ser Du när vi har våra arbetspass. Sedan bokar Du i BAS. Vi har två arbetspass redan under mars. Då ska vi måla invändigt i Klubbhuset.  

Inför säsongen

Nu kan Du boka ditt arbetspass och vaktpass inför sommaren i BAS. För Dig som är 70+ eller tillhör riskgrupp. Rekommenderas att Du som tillhör riskgrupp bokar in arbetspass först till hösten. Om år 80+ så behöver Du inte göra vakt. Om Du av annat hälsoskäl inte kan fullgöra vakt kontakta vaktansvarig. Under perioden som […]

Ändrat datum för årsmötet

P.g a rådande pandemi kommer årsmötet att genomföras som ett digitalt möte. Då detta kräver en del förberedelse senareläggs årsmötet till den 18 februari. Kallelse till årsmötet skickas ut via mail 30 januari.

Information torrsättning – hamnstängning

COVIDINFO Samtliga medlemmar som tillhör riskgrupperna, är sjuka eller isolerade och som INTE  kan medverka alls vid  torrsättningen, d v s inte kan plocka fram bockar, ta båten från bryggan till slip/kran måste kontakta styrelsen. Detta gör Ni via mail till lars.hultman@nackabk.se Om Du kan förbereda er båt inför torrsättningen samt se till att den […]

Parkering på hamnplan

Detta gäller för parkering på hamnplan. Medlem får utnyttja parkeringsplats på hamnplanen vid besök i hamnen och under båtutflykter under perioden mellan sista sjösättningen och första torrsättningen. Parkering ska ske enligt anvisning. Hänsyn ska också tas till pågående och planerad verksamhet inom NBK. Det är m a o förbjudet att i övrigt att ställa upp […]

Medlemsmötet inställt

Med anledning av den pågående pandemin ställer vi in medlemsmötet som var planerat till den 28 oktober.

Sjösättning 9 maj

VIKTIG Information inför sjösättningen För att sjösättningen ska kunna genomföras med så liten risk för smittspridning som möjlig, vill vi begränsa antalet personer som samtidigt är i hamnen samt att vi ber er därför att respektera dessa instruktioner. Detta är en exceptionell situation. Vi har många båtägare som är äldre eller är i en riskgrupp. […]

Arbetspass 1 och 2

Från 1 april går det nu att boka in säsongens arbetspass. Med hänsyn till den pågående pandemin har styrelsen beslutat att genomföra en del förändringar i arbetspass 1 och 2. Passen delas upp i ett förmiddags  09.30 – 12 och eftermiddagspass 13 – 15.30 samt att vi minskar antalet deltagare.