Information torrsättning – hamnstängning

Slutet på säsongen nalkas och det är dags att förbereda oss inför torrsättningen 9-10 oktober. Pandemin avtar och restriktionerna upphör vilket innebär att vi under bägge dagarna serveras Anders Bergåses goda ärtsoppa, knäckebröd, dryck och kaffe. ALLMÄNT Samtliga trailers och vaggor som förvaras på inre området ska vara flyttade senast lördagen den 3  oktober! Om […]

Extra arbetspass

I våras tvingades vi ställa in två arbetspass som gällde målning av klubbstugan. Nu gör vi ett nytt försök. Arbetet gäller att måla om innerväggarna i klubbstugan. Målning av klubbstugan 1 Söndag 26 september. Målning av klubbstugan 2 Onsdag 30 september. Tre personer/pass och anmälan i BAS.    

Ändringar

Med anledning att en ökad smittspridning i Stockholm ställer vi in den grillfesten den 22 augusti.

Sjöstättning 8-9 maj

SJÖSÄTTNING UTAN SMITTSPRIDNING Information till samtliga medlemmar med båt/kajak i Nacka Båtklubb. Eftersom det råder stor smittspridning, har styrelsen beslutat följande åtgärder för att förhindra smittspridning i samband med sjösättningen 8-9 maj. Vi ber samtliga ta del av denna information. Samtliga deltagare i sjösättingsarbetet bär munskydd. Munskydd finns att få i hamnen. Ingen samling genomförs, […]

Vårinformation

Vattnet är nu på och det fina vädret kommer säkert locka många till hamnen.  Fortfarande gäller de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Minst sjuk – stanna hemma. Sjösättning YTTRE lördag 8 maj och INRE söndag 9 maj, se hemsidan för tider. Trailerbåtar kan sjösättas först efter det att yttre sjösatt. Listorna med sjösättningsordningen kommer inom kort att finnas […]

Arbetspass 2021

Alla medlemmar med båt eller Kajak ska delta i minst ett arbetspass. I vårt kalendarie ser Du när vi har våra arbetspass. Sedan bokar Du i BAS. Vi har två arbetspass redan under mars. Då ska vi måla invändigt i Klubbhuset.  

Inför säsongen

Nu kan Du boka ditt arbetspass och vaktpass inför sommaren i BAS. För Dig som är 70+ eller tillhör riskgrupp. Rekommenderas att Du som tillhör riskgrupp bokar in arbetspass först till hösten. Om år 80+ så behöver Du inte göra vakt. Om Du av annat hälsoskäl inte kan fullgöra vakt kontakta vaktansvarig. Under perioden som […]

Ändrat datum för årsmötet

P.g a rådande pandemi kommer årsmötet att genomföras som ett digitalt möte. Då detta kräver en del förberedelse senareläggs årsmötet till den 18 februari. Kallelse till årsmötet skickas ut via mail 30 januari.

Information torrsättning – hamnstängning

COVIDINFO Samtliga medlemmar som tillhör riskgrupperna, är sjuka eller isolerade och som INTE  kan medverka alls vid  torrsättningen, d v s inte kan plocka fram bockar, ta båten från bryggan till slip/kran måste kontakta styrelsen. Detta gör Ni via mail till lars.hultman@nackabk.se Om Du kan förbereda er båt inför torrsättningen samt se till att den […]

Parkering på hamnplan

Detta gäller för parkering på hamnplan. Medlem får utnyttja parkeringsplats på hamnplanen vid besök i hamnen och under båtutflykter under perioden mellan sista sjösättningen och första torrsättningen. Parkering ska ske enligt anvisning. Hänsyn ska också tas till pågående och planerad verksamhet inom NBK. Det är m a o förbjudet att i övrigt att ställa upp […]