Viktig information om vägbygget

Det kommer att bli väldigt trångt på klubben under säsongen då vägbygget sker. Vi från styrelsen ber alla medlemmar att samarbeta för att vi ska få detta att fungera så bra som möjligt. Det kommer självklart att Damma och Bullra när de gräver och borrar i berget.
PEAB som är entreprenören kommer att försöka göra detta arbete så smidigt som möjligt.
Ni som har båten på annan plats under vintern och kommer med båten på trailer ber vi att ta tillbaka trailern till er vinterförvaring, det kommer bli trångt som det är.
Bilparkering under sommaren kommer det mer information om efter hand men till att börja med efter sjösättning så är det ”kajen” som gäller. Där de flesta bilar brukar stå.
Praktisk information inför sjösättningen:

  • Bockar försöker vi packa in i bockgården så gott det går, delar av materialet kommer ställas på hamnplan.
  • Har du möjlighet att förvara täckställning och press hemma i år så skulle det vara till STOR hjälp för klubben.
  • Ställningar packas annars längst in i bockgården, väl isärtaget för att ta så liten plats som möjligt.
  • Pressar kommer vi att förbereda ett utrymme för i ett av förråden mitt emot uteplatsen vid sjöstugan. En lapp kommer att sättas upp på dörren när det är klart. Tills dess så får man förvara pressen vid sin båt om man väljer att täcka av innan. Eventuell information om att pressar kan förvaras i klubbhuset gäller inte.
  • Täckställningar som ligger på vinden som nås från luckan över motorcontainern behöver tömmas HELT.. Detta skall göras senast till sjösättningen.
  • Märk upp ALLT material. Det som är omärkt kommer ev. att behövas slängas för att ge plats.
  • Inre området kommer att behövas tömmas helt och hållet och placeras på yttre området. (separata instruktioner för er som ligger där kommer)
  • Innanför bommen längs berget ligger diverse material som har samlats ihop. Det är pressar som legat kvar, gamla bockar och övrigt bråte. Gå igenom högen om du saknar något och ta hand om det. Vid arbetspass 1 eller 2 så kommer det som ligger kvar att slängas.

 
Hälsningar Hamnkommittén och Styrelsen