Viktig information inför säsongen

Samtliga medlemmar som tillhör riskgrupperna, är sjuka eller isolerade och som INTE kan avtäcka sin båt eller medverka vid sjösättning,  ska kontakta styrelsen.

Detta gör Ni via mail till lars.hultman@nackabk.se

Samtliga medlemmar som tillhör riskgrupperna, ska inte delta i något av vårens arbetspass. I stället bokar Ni in er till hösten.

För övriga gäller att stanna hemma vid minsta symptom på förkylning (hosta, halsont, feber).

 

SJÖSÄTTNING LÖRDAG 9 MAJ

För att minimera antalet medlemmar som samtidigt vistas i hamnen, har styrelsen beslutat följande.

YTTRE OMRÅDET

Sjösättningen på yttre området sker i två pass. Område B sjösätter på förmiddagen område A på eftermiddagen.

Förmiddag

Område B – Samling 07.30
Båtarna som ligger norr om gång- och cykelvägen, d v s närmast vattnet

När område B är klart ska samtliga medlemmar som då sjösatt lämna hamnområdet. Bortforsling av bockar, pyssel med båt får vänta till nästa dag.

Eftermiddag

Område A – Samling  kl. 12.00

INRE OMRÅDET

För inre området undersöker vi möjligheten att genomföra sjösättningen söndag 10 maj.
De som ligger på inre kommer att bli kontaktade. Alternativt att sjösättningen genomförs helgen innan eller efter.

Ingen varmkorv eller gemensam fika

För att vi inte ska behöva genomföra sedvanlig samling innan sjösättningen, kommer arbetsuppgifter att anslås på hemsida, anslagstavla, Facebook samt mailas ut några dagar innan sjösättningen
Vi önskar även att endast berörda medlemmar  vistas  i hamnområdet under denna dag.

TRAILERBÅTAR

Trailerbåtar sjösätts efter yttre området har sjösatt. De trailerbåtar som ligger där mobilkranen ska placeras, ska vara flyttade till anvisade plats senast den 7 maj.

MILJÖ och SOPHANTERING
Observera avseende miljö så är detta krav enligt miljöbalken.

KRAV Bottenmålning: täck marken när båten skrapas.
Använd dammsugare, finns i klubben, använd biocidfri bottenfärg – undvik helt att bottenmåla om möjligt.

KRAV Inget spill av olja, glykol eller andra miljöfarliga ämnen
Täck marken vid service av drev samt utombordare för att undvika spill i mark.
Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet.

OBSERVERA endast paketerade hushållssopor får slängas i vårt sopkärl.
Om inte detta respektera, kommer all sophantering att upphöra.
Ovanför backen som leder ner till hamnen finns en återvinningsstation.

PARKERING

Ingen parkering inför bommen är tillåten före sjösättning, inte av något skäl!
Du får köra in för att lasta, men därefter ska bilen omgående flyttas.

Efter sjösättningshelgen är det tillåtet att parkera bilen parkering innanför bommen, på anvisad plats, när du är på plats i hamnen eller ute med båten.

FÖRVARING TRAILER & VAGGOR

Trailer och vaggor får under perioden 11 maj (efter att inre området har sjösatt) – 4 oktober, vara uppställd på det inre området . Detta gäller endast medlemmar som har bryggplats. Förutsättning för detta är att Du först anmäler att du vill förvara,  till vår kassör via mail.  Trailer och vagga ska vara uppmärkta med medlemsnummer.

 

T