Viktig info inför torrsättning 7-8 oktober

Här följer viktig information för upptagningen. För samtliga berörda gäller det att ta del av denna information och om något är oklart så måste man kontakta HK. Eftersom vi i år p g av ett minskat antal platser tvingas att ta fram en ny plan måste man se var båten är placerad  samt när den ska tas upp.
Som tidigare meddelats kommer torrsättningen av inre området att ske Lördag den 21 oktober.
 
Tider Torrsättning område B – Lördag 7 oktober
område A – Söndag 8 oktober
För bägge dagarna gäller samling kl 07.30
 
OBS Tiderna gäller när upprop sker – och då ska du vara klar med alla förberedelser samt även ha visat upp ditt försäkringsbrev.
Utan försäkringsbrev ingen torrsättning.

 • Vid torrsättningen ska det finnas en kort tamp i fören och en i aktern.
 • De båtar som kräver ”strafflinor” ska se till att ha dom framme.
 • Vid uppropet kommer arbetsuppgifterna delas ut.
 • Ingen lämnar området förrän allt är klart för dagen.

Ny plan för yttre området samt byte av dag

För det yttre området har har nu antalet platser blivit färre och vi har därför tvingats göra en omplaneringen av platserna. Glädjande nog behöver vi inte säga upp någon utan alla som haft plats får en plats – men det är kanske inte samma plats som tidigare.
Detta medför att en del båtar flyttats mellan område A och B och dessutom torrsätter vi nu område A på söndag och B på Lördag.
Här kan du se en torrsättningskartan för det yttre området,

Torrsättning2017_2

Mastförvarning

Ny mastförvaring kommer att finnas på det inre området intill berget.
Enligt plan skall den vara färdigställd till den 23 september.

Uppställning av bockar och vaggor

PEAB kommer att ha flyttat ut sina bodar och maskiner från det yttre området till kl 17.00 onsdag 3 oktober. Detta innebär att det då kommer att finnas möjlighet att börja placera ut bockar och vaggor efter denna tid.

Ärtsoppa

Även detta år kommer det att serveras ärtsoppa samt knäckemackor, dryck och kaffe.

Arbetsroller vid torrsättning

Hamnkommittén har tagit fram en beskrivning för de olika arbetsuppgifter som finns vid en torrsättning den kan du ta del av här 
Vi har även en uppdaterad instruktion avseende vakt på hamnplan vid torrsättning med kran – den kan du läsa här

Att tänka på

Med tanke på att vi denna vinter nu har GC-vägen klar måste vi ställa högre krav på ordning och reda kring båtarna på land.

 • Börja i tid med att se över bockar och annan pallningsmateriel.
  OBS dessa ska vara dimensionerad för din båt.
 • Samtliga båtar skall vara täckta senast två veckor efter torrsättning.
 • Använd pressningar i nedtonade färger.
 • Se till att pressningarna är väl fästade och titta till detta regelbundet under vintern
 • Inget materiel eller annat får förvaras eller ställas upp på GC-vägen
 • Inga bilar, cyklar eller andra fordon får parkeras på GC-vägen
 • Stegar skall vara fastlåsta
 • Märk gärna din båt med ditt medlemsnummer så det är lätt för klubb- kompisar att ta kontakt om något skulle hända.

Bockgårdssöndagen

Söndag 1 oktober kl 11.00  plockas all torrsättningmateriel fram från bockgården. Obligatoriskt för samtliga som förvarar materiel där.