Vakttjänst 2018

I NBK går vi som alla vet vakt och för att undvika en del missförstånd repeterar vi vad som gäller.
Vaktjänst är något som regleras av klubbens stadgar och bestämmelser och har beslutats av årsmötet.
Så vitt det är känt har inga stölder eller inbrott inträffat under de tider vi går vakt.
Vi har vid några tillfällen förhindrat båtar att sjunka. Därtill ger försäkringsbolagen lägre avgifter och självrisker för att vi har vakt.
Inför denna vaktsäsong påminner vi om följande.

Vem går vakt?

Samtliga medlemmar som har bryggplats måste göra två vaktpass alternativt en familjevakt.
Vaktpassen bokas i BAS. Bokning för perioden april-juni sker under perioden 26 mars – 22 april
För sensommaren är bokningen öppen till 30 juni.

Ändra en lagd bokning

Under tiden bokningen är öppen för respektive period kan du ändra din bokning. Efter dessa datum kan ej bokningen ändras. D.v s efter den 22 april kan Du inte ändra i en lagd bokning under perioden april-juni.
Om Du av någon anledning behöver ändra ska Du själv ombesörja byte med någon annan medlem.
Detta gäller även om du blir sjuk.

Genomförandet av vaktpass

Varje vaktpass ska genomföras av två personer. Detta är av säkerhetsskäl.
Om Du bokat singelvakt och ingen vaktkamrat finns på plats, genomför du vaktpasset ifrån vaktkuren. Du får INTE ensam patrullera bryggorna.

Nyheter

Samtidigt som du genomför ditt vaktpass så ingår nu tillsyn och vid behov städning av toaletterna samt Sjöstugan och vaktkuren ösa klubbjollen.
Från och med sjösättningsdagen kommer det finnas oljelänsar att använda om det skulle uppstå något oljeläckage. Dessa förvaras i vårt miljöskåp.

Fusk

Vi har under föregående säsong fått ett flertal rapporter om att det fuskas med genomförandet av vaktpass. Vi kommer därför att under detta år följa upp dessa rapporter och idet fall som det fuskas kommer styrelsen tvingas vidtaga åtgärder.
Några exempel. Bokat familjevakt men endast en person genomför vaktpasset. Sover i båten under vaktpasset, lämnar vaktpasset i förtid.
Från och med denna säsong ska därför vaktjournalen ska undertecknas av bägge personerna och vi kommer att genomföra stickprovskontroller för att kontroller att vaktpassen genomförs i enlighet med vad som vi gemensamt kommit överens om. Har man inte signat vaktjournalen kommer detta räkas som ej fullgjort vaktpass.
Vaktansvarig är Monica Holm mail