Vad gäller om jag ….

Lite svar på vanliga frågor som kommer till styrelsen så här års.
– Jag ska sälja båten – kan köparen få överta min bryggplats?

Nej bryggplats får inte övertas av köparen. Bryggplats kräver medlemskap och nya medlemmar tar vi in i enlighet med gällande rutiner. Byggplatser får aldrig vara en del av själva båtaffäreren.
Men under en övergångsperiod i sambands med övertagandet, kan båten få ligga kvar.
Under denna period är du fortsatt medlem och ansvarig och fullgöra vakt etc. Först då båten lämnat hamnen kan du avsluta ditt medlemskap/bli passiv medlem. Du ska informera HK om detta så att vi har kunskap om vilka personer som vistas på området.
– Jag ska ha min båt på landet i år – kan jag hyra eller låna ut platsen?

Nej – ingen andrahandsuthyrning eller utlåning av bryggplats är tillåten.