Torrsättning 8-9 Oktober

Nu är det dags  att börja med förberedelserna inför upptagningen.

För de medlemmar som har plats i klubben sker torrsättning:

Lördag 8 oktober 07.30 Yttre området A

                            08.30 Inre området

Söndag 9 oktober 07.30 Yttre område B

Här kan du ta del av vilket område din båt är placerad på samt en preliminär upptagningsordning planering-torrsattning-2016

Du behöver endast medverka den dag din båt skall torrsättas.

Försäkringsbevis för yttre området uppvisas i Sjöstugan  kl 07.00 – 07.30 för yttre område kl 08.00 – 08.30 för inre området

Observera att arbetet börjar vid dessa tider och att alla förberedelser då skall vara klara!

Förberedelser inför upptagning

 • Plocka fram kontrollera de bockar och stöttor som du avser att använda. Dessa ska vara hela och anpassade för din båt. Är du osäker ´på hur bockarna ska användas eller om dom är godkända – kontakta HK
 • Material som förvaras i bockgården ska plockas fram söndag 2 oktober.
 • Bockarna ska finnas på plats  färdiga att användas
 • Plocka i god tid fram båtens försäkringsbesked. Den skall uppvisas innan torrsättningen.- utan giltigt försäkring –  ingen upptagning

Under torrsättsättningen
Vid torrsättningen ska det finnas en kort tamp i fören och en i aktern. De båtar som kräver ”strafflinor” ska se till att ha dom framme..
Arbetsuppgifter

 • Oket ska fram och sättas i hop

 • Sex man vid kajen varav fyra på båten att angöra slingen framifrån och se till att båten är i ”våg”.
 • Fyra man vid bogserbåten för att kunna avlösa varandra
 • Två man att sköta högtryckstvätten och två för avlösning
 • Två man sköter den upphottade ”retstickan” med vattpass och 80 cm mellan båtarna även här för avlösning
 • Tre hamnplansvakter samt avlösning

 • Övriga stöttar båten vid upptagningen och finns tillhands vid flytt av bockar samt övrigt material
 • Oket slås isär och bär bort delarna till boden, plocka ihop alla utrustning inklusive bogserbåten med motor och tank till bod
 • Rulla ihop slingen/förlängsningslinor/krokar och vid behov sätt på stödplattorna bak på kranen
 • Ingen lämnar området förrän allt är klart vi skall tillsammans göra en effektiv, olycksförebyggande och trevlig torrsättning, efter dagens arbete samlas vi och tackar varandra för fint kamratskap och utmärkt arbete

Vid uppropet delas arbetsuppgifterna ut

 • Lunch ca: 10:00 11:00 – båda dagarna – Ärtsoppa serveras

 SÄKERHET

 • Gå ej under hängande båt
 • Följ direktiv från hamnplansvakten

Öm Du har några frågor kontakta HK.