Torrsättning 6-7 oktober

I år har samtliga medlemmar som önskat fått en vinterplats på land. För att få plats har Hamnkommittén fått göra en omplanering av det yttre området. Detta innebär att många båtar har tilldelats en ny plats på land vilket då även kan påverka vilken dag båten torrsätts.
Se redan nu över bockar och annat som Du behöver för torrsättning och för en säker vinterförvaring. Plocka fram Ditt försäkringsbevis.
GÅNG OCH CYKELVÄGEN
Inga bilar får framföras eller parkeras på vägen även om det bara handlar om lastning och lossning. Transporter över vägen görs vid nerfarten till vår parkering. Inget materiel eller vagnar eller annat ska förvaras på vägen.
SÖNDAG 30 SEPTEMBER
Bockgårdssöndagen kl. 11.00 Framplockning av torrsättningsmateriel.
Obligatorisk närvaro för alla som förvarar materiel i bockgården.
Torrsättning av trailerbåtar
FREDAG 5 OKTOBER 
Från och med fredag 5 oktober är det inte tillåtet att parkera innanför bommen.
Under helgen 6-7 oktober får inga bilar köras in på hamnområdet.
P-förbudet råder sedan fram till och med sjösättningen 2019.
Under denna period för du köra in din bil för att lasta och lossa men INTE parkera.
LÖRDAG 6 OKTOBER
Torrsättning område A samling kl.07.30
Inre området samling kl. 08.30
SÖNDAG 7 OKTOBER
Torrsättning område B samling 07.30
OBS Före samlingstiden skall alla förberedelser och allt material vara framplockat och i ordning för Din båt ska kunna torrsättas.
Eventuella trailers som förvaras på det inre området måste vara flyttade senast fredag 28 september

OBSERVERA

Det har skett omflyttningar på yttre området. Du måste därför kontrollera var din båt ska ligga och vilken dag torrsättningen sker.
Här kan du se vilken dag och turordning Din båt har. obs söndag börjar med turordningsnummer 38  Torrsättningslista yttreområdet
Torrsättning inre området 2018
Kartan nedan visar placering på land för yttre området.
Denna karta även att ladda ner Karta torrsättning 2018 nedladdningsbar. Den finns även uppsatt på anslagstavlan vid Sjöstugan. 
Kartan visar var respektive båt ska ligga samt i vilken turordning upptagningen sker.

Övrigt

Som vanligt måste FÖRSÄKRINGSBREV uppvisas innan torrsättningen. Detta gör Ni i Sjöstugan före samlingen.
Inget försäkringsbrev ingen torrsättning!
I och med de nya reglerna GDPR får vi inte längre några listor från SVENSKA SJÖ. Detta innebär att ALLA medlemmar ska ha med sig ett giltigt försäkringsbrev.

Arbetsuppgifter under torrsättningsdagarna

Under torrsättningen skall samtliga delta i arbetet under hela dagen.
Samtliga båtar ska ha en kort tamp (3-5 meter) i fören och aktern på båten.
Arbetsuppgifter som kommer att fördelas för det yttre området

  • Säkerhetsvakter 2 team á 5 personer.
  • Bogserbåtbåt, 2 personer innan paus och 2 efter paus med en reserv under dagen.
  • 2 team á 4 personer vid bryggan och lägger slingen (1 team före och 1 team efter kl. 10.30).
  • 2 team á 4 personer kring båten för att ta bort slingen (1 team före och 1 team efter paus).
  • Övriga är med och stöttar kring båtarna
  • Arbetet är färdigt först när sista båt för dagen är på plats. Då först kan du börja arbeta med täckningen

Övriga som INTE har någon arbetsuppgift anhöriga etc. ska befinna sig utanför lyftområdet.

Miljö

Nya miljöregler medför att vi INTE får båtbottentvätta några båtar på land. Passa på att använda klubbrabatten hos BoatWasher.
Inga utsläpp av oljor, glykol eller annat miljöfarligt för göras på land eller i vattnet.

Frågor

För eventuella frågor kontakta ansvarig i Hamnkommittén Mikael Agge  tel: 070 848 82 37 eller mail