Städag på Härsö

Nu behöver vi frivilliga som ställer upp och hjälper till att starta upp Härsö inför sommaren 2018.
Första städdagen är lördagen den 5 maj vilket blir lite knepigt eftersom vi sjösätter denna dag, men den andra
städdagen är lördagen den 19 maj.
Deltagande i städdag på Härsö räknas som vanligt som fullgörande av  arbetspass.