Sophantering 2019

På förekommen anledning påminner vi här om vad som gäller för sophanteringen i hamnen. Huvudregeln är att varje medlem ansvarar för sitt eget avfall.
Glasflaskor, plast-, kartong- och metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att transportera och sortera vid närmaste återvinningsstation, exempelvis i Finntorp, till höger direkt ovanför Ryssviksbacken.

Avfall som som du kan lämna i hamnen.
Under sommaren finns möjlighet att lämna hushållssopor. Dessa ska då vara paketerade i en stängd påse. Om sopkärlen är fulla så måste du ta med avfallet hem. Överfulla kärl där locket inte kan stängas bjuder in fåglarna på kalas och hamnområdet förvandlas till sopstation.

Miljöfarigt avfall så som …
Spillolja, färgrester, lösningsmedel, oljefilter, aerosoler, glykol, absorbenter, småbatterier, mindre elskrot deponeras i vår miljöstation Under sommarsäsongen även syrafyllda batterier som ställs på trallen vid miljöstation.

Felsorterade sopor kostar klubben onödiga avgifter!
Medlem som bryter mot dessa bestämmelser kan efter varning bli föremål för uteslutning ur NBK.