Sjöstättning 8-9 maj

SJÖSÄTTNING UTAN SMITTSPRIDNING

Information till samtliga medlemmar med båt/kajak i Nacka Båtklubb.

Eftersom det råder stor smittspridning, har styrelsen beslutat följande åtgärder för att förhindra smittspridning i samband med sjösättningen 8-9 maj. Vi ber samtliga ta del av denna information.

 • Samtliga deltagare i sjösättingsarbetet bär munskydd. Munskydd finns att få i hamnen.
 • Ingen samling genomförs, uppställning och avprickning sker vid egna båten.
 • I enlighet med NBK´s bestämmelser ska båten vara försäkrad –  kontroll kommer inte att genomföras – Du behöver inte uppvisa försäkringsbevis.
 • Att vi håller avstånd och i övrigt följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat.
 • Tvätta händerna – handsprit finns vid toaletten och på ett bord vid hamnplanen.
 • Ingen gemensam rast.
 • NBK kommer inte att servera något kaffe/dryck.
 • Sjöstugan kommer att vara avstängd.
 • Att så få som möjligt vistas i hamnen under dessa dagar. Det innebär att vi lämnar anhöriga, barn, kompisar och övriga hemma.
 • Att alla som inte ska sjösätta undviker hamnen dessa dagar.
 • För personer i riskgrupp gäller som tidigare att de inte deltar i sjösättningsarbetet, men ombesörjer att den egna båten kommer till bryggan.
 • Om Du är sjuk ska Du inte delta i sjösättningsarbetet. Kontakta Peter Holm

 

Sjösättningsarbetet

Vid nedan angivna tider ska du finnas vid din båt för avprickning.
Alla stannar kvar tills hela området är sjösatt!

Lördag 8 maj

Yttre område B kl. 07.30

Yttre område A kl. 12.00

Båtar som sjösätts med kran ska ha lång tamp i fören.

Sjösättning turordning yttre området 2021

Sjösättning 07.30-12.00 bemaning yttre 2021

Sjösättning 12.00-16.15 bemaning yttre 2021


Söndag 9 maj

Inre området kl.08.30

Parkering

NBK har fått dispens för parkering – p-tillstånd finns på bord vid grinden och ska läggas synligt i bilen.

Styrelsen