Sjösättning 9 maj

VIKTIG Information inför sjösättningen

För att sjösättningen ska kunna genomföras med så liten risk för smittspridning som möjlig, vill vi begränsa antalet personer som samtidigt är i hamnen samt att vi ber er därför att respektera dessa instruktioner.

Detta är en exceptionell situation. Vi har många båtägare som är äldre eller är i en riskgrupp. Detta innebär att vissa medlemmar kommer utföra mer arbete än andra. Vi förväntar oss att alla ställer upp för varandra och gör allt ni kan för att hjälpa till.

FÖR SAMTLIGA GÄLLER

 • Om Du är minsta sjuk ska du stanna hemma
 • Om du 70+ eller tillhör någon riskgrupp ska du inte delta vid sjösättningen, kontakta
  styrelsen om du inte redan gjort det.
 • Vi håller avstånd.
 • Att endast de som behövs för sjösättningen finns i hamnen.
 • Inget kaffe eller mat kommer att serveras.
 • Att de som sjösätter på morgonen, område B,  lämnar hamnområdet så snart samtliga båtar i område B är sjösatta.
 • Ta reda på vilka arbetsuppgifter som Du är tilldelad. (skickas ut via mail samt finns på anslagstavlan)
 • Följer säkerhetsinstruktionerna – ingen vistas under hägnade båt
 • Handsprit finns vid tvättstället

Vi genomför ingen samling innan sjösättningen, utan i stället så ska Du stå vid din båt vid tiden för samling. Där blir Du avprickad samt att du får årets medlemsmärke. Medlemsmärket ska du fästa på båten så att den syns från bryggan.

De tider som anges är då Du ska stå vid din båt är,

YTTRE OMRÅDET OMRÅDE B Lördag 9 maj kl. 07.30 (närmast vattnet)

YTTRE OMRÅDE A Lördag 9 maj kl. 12.00

INRE OMRÅDET  Söndag 10 maj kl 08.30

Turordning för sjösättning skickas ut via mail samt finns på anslagstavlan.

Vid lyft av båt med kran

 • Båten skall vara försedd med två korta förtöjnings tampar 3–5 meter, i för/akter.
 • Båtlyftet hanteras av kranföraren och båtägaren skall närvara på avstånd vid lyftet
 • 4 st. utsedda medhjälpare som kopplar sling vid båt samt 3-4 st. vid kaj
 • Båtägaren och eventuella besättningsmedlemmar tar över båten och kör den snarast till bryggplats och förtöjer båten

Inre området

 • Ansiktsmask delas ut i samband med avprickning och skall användas

Bortforsling av bockar vaggor etc. ska vara klart senast söndag 17 maj.
Vaggor och trailers får ställas in på inre området från måndag 11 maj. Dessa ska då vara märkta med medlemsnummer.