Sjösättning 5 maj

Här kommer nu de sedvanliga” kom i hågen” inför årets sjösättning.
Dagen D är Lördagen den 5 maj. Yttre området kör i gång kl 07.30.
Inre kommer i gång kl 08.30. Detta är m a o tiden då Ni skall var på plats och klara med alla förberedelserna.
Som vanligt skall FÖRSÄKRINGSBREV uppvisas innan sjösättningen. Detta gör Ni i Sjöstugan INNAN tiden för samling. Inget försäkringsbrev ingen sjösättning!
Under sjösättningsdagen skall samtliga delta i arbetet under hela dagen.
Samtliga båtar ska ha en kort tamp (3-5 meter) i fören och aktern på båten.
Arbetsuppgifter som kommer att fördelas för det yttre området

  • Säkerhetsvakter 2 team a´ tre personer
  • Bogserbåtbåt, 2 personer innan paus och 2 efter paus med en reserv under dagen.
  • 2 team á 4 personer kring slingen vid båten (1 team före och 2 team efter kl. 10.30).
  • 2 team á 4 personer vid bryggan att ta bort slingen när båten är sjösatt (1 team före och 1 team efter kl. 10.30).
  • Alla andra med och stöttar kring båtarna
  • Alla flyttar undan bockar och vaggor från hamnområdet (Hamnområdet ska vara städat och tomt då vi lämnar efter avslutad sjösättning).
  • Organisering av bockgården

Läs Säkerhetsinstruktioner i samband med sjösättning
Varmkorv och dryck kommer att serveras!
All info om arbetsfördelning med namn utsatta kommer dock att att sitta i skyltskåpet på sjöstugan.
Att alla ska vara kvar till avslutad sjösättning och den är klar då oket är isär och hamnplan tom.