Sjösättning 5 maj

Sjösättning för samtliga båtar lördag 5 maj.
Yttre området påbörjas sjösättningen kl. 07.30 och på det inre kl 08.00
Innan sjösättning ska gällande försäkringsbevis uppvisas.
OBS båten skall vara klar för sjösättning vid dessa klockslag.