Sjösättning 2023

Sjösättning genomförs Lördag 6 maj.

Inre området kl. 08.30

Yttre område B kl. 07.00

Yttre område A kl. 11.00