Sjösättning 2017

Som vi informerade på medlemsmötet så har kranföretaget som vi anlitat under många år inte längre tid för oss. Styrelsen har under flera månader jpbbat på att hitta ett nytt företag. Detta har inte varit helt enkelt. Finns tydligen fler båtklubbar och alla vill samma helger. Samtidigt här det högkonjunktur i byggbranschen.
Men till sist har vi nu fått klart med en ny kran och fått en tid bekräftad.
Datum för sjösättning 2017 är lördag 6 maj.