Sjösättning

Dagen D är Lördagen den 4 maj. Yttre området kör i gång kl 07.30.

Inre kommer i gång kl 08.30. Detta är m a o tiden då Ni skall var på plats och klara med alla förberedelserna.

Som vanligt skall FÖRSÄKRINGSBREV uppvisas innan sjösättningen. Detta gör Ni i Sjöstugan INNAN tiden för samling. Inget försäkringsbrev ingen sjösättning!

Samtidigt som Du visar upp försäkringsbeviset kommer du att få en MEDLEMSDEKAL  som förses med ditt medlemsnummer. Dekalen ska du sätta på din båt  så att den är väl synlig från bryggan.

Under sjösättningsdagen skall samtliga med båt som ska sjösättas, delta i arbetet under hela dagen.

Samtliga båtar ska ha en kort tamp (3-5 meter) i fören och aktern på båten.

Arbetsuppgifter som kommer att fördelas för det yttre området

  • Säkerhetsvakter 2 team a´ fyra personer
  • Bogserbåtbåt, 2 personer innan paus och 2 efter paus med en reserv under dagen.
  • 2 team á 4 personer kring slingen vid båten (1 team före och 2 team efter kl. 10.30).
  • 2 team á 4 personer vid bryggan att ta bort slingen när båten är sjösatt (1 team före och 1 team efter kl. 10.30).
  • Alla andra med och stöttar kring båtarna
  • Alla flyttar undan bockar och vaggor från hamnområdet (Hamnområdet ska vara städat och tomt då vi lämnar efter avslutad sjösättning).
  • Organisering av bockgården

Läs Säkerhetsinstruktioner i samband med sjösättning.
Varmkorv och dryck kommer att serveras!

All info om arbetsfördelning med namn utsatta kommer dock att att sitta i skyltskåpet på sjöstugan.
Att alla ska vara kvar till avslutad sjösättning och den är klar på yttre då oket är isär och hamnplan tom och på inre när samtliga båtar är i sjön.

Som alltid – var försiktiga och alla som inte deltar i arbetet ska hålla sig på behörigt avstånd.