Sjösättning söndag 1 maj

  1. SjösättningSamling 07:30 på yttre området och på det inre området 08:30.
  2. Observera att samlingstiden är då vi ska vara klara för sjösättning och även uppvisat vårt försäkringsbevis.
  3. Som medlem måste du själv ta ansvar för att din båt är klar för sjösättning
  4. Förutsättning för att din båt ska bli sjösatt är att du själv är på plats, att du innan sjösättningen visar upp giltigt försäkringsbesked och att dina avgifterna till klubben är betalda.
  5. Alla båtar ska ha en kort tamp i fören och en i aktern. Om det krävs strafflinor ska båtägaren se till att dessa är framtagna.
  6. För att vi alla ska få en trevlig och säker sjösättning, hjälps vi åt och följer arbetsledningens instruktioner.
  7. Alla stannar kvar och hjälper till tills arbetsledningen meddelar att sjösättningen är avslutad. Först därefter kan ni ta hand om er egen båt.