Rapport från årsmötet

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till förändrad beräkningsmodell för hur avgifter för byggplatser ska beräknas.
Även styrelsen förslag till införandet av en ”grundavgift” från 2019 bifölls.
Ny styrelse valdes samt budget och avgifter klubbades. Hemsidan är uppdaterad med dessa uppgifter.
Protokoll från årsmötet kommer att läggas upp på hemsidan så snart det är justerat.