Parkering på hamnplan

Detta gäller för parkering på hamnplan.

Medlem får utnyttja parkeringsplats på hamnplanen vid besök i hamnen och under båtutflykter under perioden mellan sista sjösättningen och första torrsättningen. Parkering ska ske enligt anvisning. Hänsyn ska också tas till pågående och planerad verksamhet inom NBK.

Det är m a o förbjudet att i övrigt att ställa upp fordon på hamnplan.

Inför torrsättning

Detta innebär nu att all parkering innanför bommen är förbjudet från och med 4 oktober – tills det att sjösättningen har genomförts. Du får köra in för att lossa och lasta och lossa, men därefter ska bilen omgående flyttas utanför bommen. Under torrsättningshelgen 10-11 oktober är det även förbjudet att köra in med bilen innanför bommen.

OBSERVERA att inga bilar får någonsin köras eller parkerar på gång- och cykelvägen.
Även om Du ”bara ” ska lossa lasta så får inte vägen användas.

Under 10-11 oktober har vi beviljats en viss dispens från trafikföreskrifterna i Ryssviksbacken.

OBS se bifogad dispens.

Dispens från trafikföreskrift för Nacka Båtklubb 2020 oktober