Parkering på hamnplan 1-3 juni.

På hamnplan står två båtar på land. Dessa kommer att sjösättas söndag 3 juni. För att kranbilen ska komma fram kommer vi därför att flytta parkeringen till det övre området närmast berget. D v s direkt till vänster när man kört förbi bommen.
Detta gäller från fredag 1 juni till och med söndag 3 juni.
I övrigt gäller. Inga bilar kör på eller parkera längs GC- vägen. Parkering endast på anvisade platser.