Nytt datum för medlemsmötet

Höstmötet flyttas och nytt datum blir onsdag den 26 oktober.
Mötet håller vi på Restaurang Skafferiet, Ryssviksvägen 2
Mötet börjar kl 18.00. Omedelbart efter medlemsmötet bjuder klubben på en lättare buffé och mingel.
Dagordning medlemsmöte 26 oktober

  1. Mötets öppnande
  2. Röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Mötets behöriga utlysande
  5. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
  6. Årsmötets protokoll
  7. Ekonomisk rapport
  8. Övriga rapporter
  9. Övriga frågor
  10. Mötets avslutande