Nu är det vår!

Vattnet är nu på och toaletterna är öppna.

BOKNININGEN FÖR VAKTPASS STÄNGER 15 MAJ
Nu kan Du boka vaktpass för hela säsongen. Om Du inte bokat  vaktpass före detta 15 maj, kommer Du att tilldelas två vaktpass.

NYA VAKTRUTINER
Från och med i år genomför vi vaktronder enligt instruktion och dessa ska registreras med rondläsare. I vaktpärmen finns tydliga instruktioner. Läs mer här.

MILJÖ
Täck marken vid slipning. Inget spill med glykol/ oljor eller annat miljöfarligt. All högtryckstvättning är föbjudet.

BOTTENFÄRG
Behöver Du verkligen bottenmåla? Läs om alternativ här.

BILAR PÅ HAMNPLAN
Obs – Inga bilar parkeras inne på hamnplan innan sjösättning. Endas i och urlastning inne på området och INGA BILAR FÖR KÖRA PÅ GÅNGVÄGEN AV NÅGOT SKÄL. Detta gäller ÄVEN om Ni anlitar externa mekaniker. Du som medlem ansvarar för att de som Du anlitar följer våra bestämmelser.

SJÖSÄTTNING

Sjösättning Yttre området Lördag 7 maj

Område B samling kl. 07.30

Område A samling kl. 12.00

Sjösättning Inre området Söndag 8 maj. Samling 08.00

Trailerbåtar sjösätter  från och med 8 maj

Samtliga båtar ska vara sjösatta senast 31 maj. Båtar som ligger kvar på hamnplan utan tillstånd efter detta datum debiteras 500 kr/dygn.

HAMNEN ÄR ÖPPEN
För er som inte är torrsatta hos oss, är hamnen nu öppen. M a o behöver man INTE inhämta något tillstånd från Hamnkapten. Men 24 april kommer vi att olja samtliga bryggor. Arbetet genomförs med spruta och det innebär att oljan kan stänka/blåsa på de båtar som då ligger förtöjda. NBK tar inte något ansvar för ev. skada som kan ske på båt eller förtöjningsutrustning.

KONTAKTUPPGIFTER I BAS
Har Du bytt mailadress eller telefonummer? Då måste Du genast uppdatera kontakuppgifterna i BAS.

BYTA BÅT
Sedan 2021 ställer NBK krav på att alla båtar som kommer till klubben och är tillverkade före 1996, måste kunna uppvisa intyg på att det inte förekommer någon TBT på skrovet. Om du köper en båt som är från tiden före 1996, måste du kräva eller skaffa ett intyg om att båtbotten är fri från TBT. Utan intyg ingen kan vi inte erbjuda en bryggplats!

Säljer Du/byter båt ska detta anmälas.

PASSIVT MEDLEMSKAP
Om Du inte har något behov av bryggplats kan Du i stället bli passiv medlem. Som passiv medlem betalar Du endast medlemsavgift och Du behöver inte göra vakt eller arbetspass. När du åter behöver en bryggplats kan du bli aktiv igen och har då förtur till en lämplig plats. Att ändra till passiv medlem är enkelt. Du skickar ett mail till nbk@nackabk.se, där Du anger ditt namn och medlemsnummer och anger att Du vill bli passiv medlem. Om Du övergår till passivt medlemskap före sista april, återbetalas bryggplatsavgiten.