Klubbholmen Härsö

Tillsammans med andra båtklubbar i Nacka har vi vår klubbholme Härsö (se kartan ovan). Härsö ligger mellan Ingarö och Tyresölandet, inte långt från Napolenviken, drygt 14 sjömil från vår hemmahamn.

Lat 59, 12,94 N Long 18, 25, 60 O.

– Sjökort: 6145
– Hamndjup: 0,5-5 m
– Förtöjning: Ankare
Totalt är ca 50 platser tillgängliga.

På Härsö finns torrtoa och bastu.

Klubbholmen drivs av NFBK, Nacka förenade båtklubbar, som är en sammanslutning av ett tjugotal båtklubbar i Nacka. På Härsö ordnar klubben, första lördagen i juni, sin årliga sillunch.

Intresset för Härsö har under de senare åren falnat och NBK har detta år, tillsammans med övriga grannklubbar i Svindersviken, skrivit en motion, som årsmötet i NFBK till stora delar bifallit. Vår förhoppning är nu att det åter ska bli ett intresse för vår fina klubbholme.