Klubbholmen Härsö

Tillsammans med andra båtklubbar i Nacka har vi vår klubbholme Härsö (se kartan ovan). Härsö ligger mellan Ingarö och Tyresölandet, inte långt från Napolenviken, drygt 14 sjömil från vår hemmahamn.

Lat 59, 12,94 N Long 18, 25, 60 O.

– Sjökort: 6145
– Hamndjup: 0,5-5 m
– Förtöjning: Ankare
Totalt är ca 30 platser tillgängliga.

OBS Ropstens BK har sin sommarhamn på samma ö

Om Du kommer från Stockholm , har Ropstens BK sin sommarhamn före vår.

På Härsö finns torrtoa och bastu.

Klubbholmen drivs av NFBK, Nacka förenade båtklubbar, som är en sammanslutning av ett tjugotal båtklubbar inom Nacka kommun.