KALENDARIE 2024

Lördag 10 februari. Bokning vakt försäsong öppnar, avser perioden fram till och med sjösättning,  1 mars- 4 maj.

Fredag 1 mars. Faktura för årsavgifter skickas ut via mail.

Lördag 9 mars Bokning av arbetspass 1-3 ÖPPNAR Från detta datum kan du boka in ditt arbetspass i BAS. Alla medlemmar med båt/kajak ska medverka vid minst ett arbetspass.

Tisdag 2 april. Sista betalningsdag för årsavgifter.

Söndag 31 mars. Vaktbokning försäsong stänger

Måndag 1 april. Bokning vakt sommar öppnar, avser perioden efter sjösättning,  7 maj – oktober.

Söndag 21 april. Arbetspass 1.  Öppna hamnen – Oljning av bryggor, sjösätta klubbjollen, städa gemensamma utrymme. Max 30 medlemmar.

Måndag 22 april. Hamnen öppnar Innan detta datum inget tillträde till byggplatser,  utan tillstånd från Hamnkapten.

Tisdag 30 april. Sista datum för avbeställning av bryggplats. Avbeställning av bryggplats efter detta datum medger ingen återbetalning.

Lördag 4 maj Sjösättning. 
Yttre området grupp B kl 07.30.   Grupp A 11.00
Inre området kl. 08.30 

OBSERVERA att datum för sjösättning kan ändras p.g.a dåligt väder/hårda vindar etc.

Söndag 12 maj. Arbetspass 2
Städning av hamnområdet, flytta trailer och vaggor, reparationer Max 30 medlemmar.

Söndag 19 maj. Bokning vakt stänger. Efter detta datum blir de som INTE bokat vaktpass, tilldelade två enkelvakter (obs ej familjevakt) utan möjlighet att välja datum

Söndag 26 maj. Arbetspass 3 Underhåll av hamnen, mindre reparationer, målning av ytterdörrar, sätta ut blomlådor etc. 30 medlemmar.

Måndag 27 maj Bokning av arbetspass 4-5 öppnar

Lördag 31 augusti. Sista datum för avbokning av uppläggningsplats för 2024. Avbokning efter detta datum medger ingen återbetalning.

Söndag 1 september Arbetspass 4. Underhåll av hamnen. Förberedelser inför torrsättning, rensning av buskar och ogäs.– 30 medlemmar.

Onsdag 11 september kl. 18.30 Medlemsmöte med info inför torrsättning.

Lördag 28 september. Samtliga trailers ska vara flyttade från inre området

Söndag 29 september Bockgårdssöndagen kl 11.00
Framplockning torrsättningsmateriel. Obligatorisk närvaro för alla som förvarar materiel i Bockgården. Inga trailers eller vaggor får finns kvar på inre området efter detta datum.

Lördag 5 oktober Torrsättning Yttre område A samling kl. 07.30, Inre området 08.30

Söndag 6 oktober Torrsättning Yttre området B samling kl. 07.30.

OBSERVERA att datum för sjösättning kan ändras p.g.a dåligt väder/hårda vindar etc

Lördag 19 oktober. Hamnen stänger. Senast detta datum ska alla båtar, som inte är vinterliggare, lämnat hamnen. Samtliga förtöjningstampar, kättingar ska vara borttagna från bryggorna. Endast eventuella trappsteg får finnas kvar på bryggan.

Söndag 20 oktober Arbetspass 5
Stängning av hamnen – Städning av gemensamma utrymmen, rengöring av utemöbler, torrsättning av klubbjollen, tömma blomlådor m.m.

2025

Onsdag 19 februari
Årsmöte kl. 18.30 – OBS obligatorisk närvaro för nya medlemmar. Plats meddelas i separat kallelse som skickas ut i god tid före årsmötet.

 Ladda ner som pdf.

Aktivitetsprogram – 2024