Fredag 4 mars Bokning av vaktpass försäsong ÖPPNAR Från detta datum kan du boka in ditt vaktpassi BAS. Alla medlemmar med båt/kajak ska medverka vid minst ett arbetspaommaren stänger, men du kan fortfarande boka för sensommaren.

Måndag 4 april. Bokning av vaktpass för SÄSONG öppnar.

Samtidigt öppnar bokningen för säsongens arbetspass.

Söndag 24 april Arbetspass 1. Öppna hamnen – Oljning av bryggor Max 30
medlemmar.

Lördag 30 april Sista datum för avbeställning av bryggplats. Avbeställning av bryggplats efter detta datum medger ingen återbetalning.

Lördag 30 april Hamnen öppnar Innan detta datum har inget tillträde till bryggplatser utan särskilt tillstånd från HK.

Lördag 7 maj Sjösättning. Yttre området grupp B  kl 07.30. Grupp A 12.00

Söndag 8 maj Sjösättning inre området Kl 08.30

Söndag 15 maj. Arbetspass 2 Städning av hamnområdet, flytta trailer och vaggor Max 30 medlemmar.

Söndag 29 maj. Arbetspass 3 Underhåll av hamnen, mindre reparationer, målning av ytterdörrar etc. Max 25 personer

Onsdag 15 juni. Grillkväll i hamnen

Onsdag 31 augusti. Sista datum för avbokning av uppläggningsplats för 2022 Avbokning efter detta datum medger ingen återbetalning.

Söndag 4 september. Arbetspass 4 – Underhåll av hamnen. Arbetsuppgifter meddelas senare – 30 medlemmar.

Onsdag 7 september kl. 18.30 Medlemsmöte

Söndag 2 oktober Bockgårdssöndagen kl 11.00
Framplockning torrsättningsmateriel. Obligatorisk närvaro för alla som förvarar materiel i Bockgården. Inga trailrar får finns kvar på inre området.

Lördag 8 oktober Torrsättning Yttre område samling kl. 07.30, Inre området 08.30

Söndag 9 oktober Torrsättning Yttre området samling kl. 07.30.

Söndag 23 oktober Arbetspass 5 Stängning av hamnen – 30 medlemmar.
Städning av gemensamma utrymmen, rengöring av utemöbler, torrsättning av klubbjollen m.m.

Vid detta datum ska alla båtar som inte är vinterliggare ha lämnat hamnen. Samtliga förtöjningstampar, kättingar ska vara borttagna från bryggorna. Endast eventuella trappsteg får finnas kvar på bryggan.

2023

Onsdag 22 februari Årsmöte kl. 19.00 – OBS obligatorisk närvaro för nya medlemmar.