Förslag omarbetade bestämmelser

Bakgrunden till att styrelsen vill omarbeta bestämmelserna är flera.

Det finns det i dag bestämmelser som inte längre är relevanta då förutsättningarn har ändrats, t e x bestämmelser om hur många fendrar man ska ha på båten, som tillhörde den tiden då alla låg vid boj.

En annan del är att vissa bestämmelser behöver uppdateras då det finns nya krav, t ex miljö.

Tanken med denna ”remiss” är att styrelse och medlemmar ska gå i genom förslaget och återkommmea med synpunkter, för att vi sedan ska kunna klubba nya bestämmelser på årsmötet.

De nya bestämmelserna föreslås ändras till ordningsregler

Dokumenten som ligger här är 

  1. Gällande bestämmelser med kommentar i blå text efter,  om den kvarstår eller ändras eller utgår.
  2. Förslag nya bestämmelser