BAS – Båtklubbarnas Administrativa System

Nacka Båtklubb använder systemet BAS som administrativt system för sin hantering av medlemmar, båtplatser, båtar, bokning av vakt- och arbetspass etc. Här kan du logga in i BAS och hitta grundläggande instruktioner om hur du använder systemet.