Avgifter för 2022 beslutas av årsmötet,

Avgifter 2022

Inträdesavgift
– Inträdesavgift 6000 ,00 kr    (engångsavgift)

Medlemsavgifter per år
– Passiva medlemmar 600,00 kr /  450,00 kr pensionär
– Båtägande medlem  600.00  / 450,00 kr pensionär

Båtavgifter
– Grundavgift 1 000 kr (enligt årsmötesbeslut 30 januari 2018)
– Bryggplats sommar 10 kr/bryggcm    (båtens bredd)
–  Bryggplats vinter 5 kr/bryggcm
– Uppläggningsplats 95:- / kvm           (längd x bredd)
– Sjösättning/torrsättning 700 kr*

*avgiften avser båtar som nyttjar sjösättning och torrsättning med slip/mobilkran.

Kajak

Inträdesavgift
Inträdesavgift: 1 000 kr (engångsavgift

Medlemsavgifter per år
– Passiva medlemmar 600,00 kr /  450,00 kr pensionär
– Aktiv medlem  600.00   450,00 kr pensionär

Kajakförvaring årsavgift
– 1 200 kr

Tilläggsavgifter per år
– Trailer 450,00 kr
– Skrymmande uppläggningsmaterial 450,00 kr
– Avgift för pappersfaktura 75,00 kr

Övrigt

– Avgift för missad vakt, 2 500,00 kr/vakttillälle
– Avgift för missat arbetstillfälle, 1 000,00 kr
– Avgift för hamnnyckel 350 kr
–  Avgift för torrsatt båt som ligger kvar på land efter 31 maj, utan tillstånd  debiteras med 500 kr/dygn.
Klubbvimpel 150 kr