Medlemsavgifter 2018

1 mars mailades fakturan avseende avgifter för medlemskap samt brygg och vinterplatser för 2018. Om Du inte fått någon faktura eller har fakturafrågor, kontrollera skräppost alt. kontakta vår kassör 
Avgifter samt ny beräkningsmodell för debitering av bryggplatser i enlighet med årsmötets beslut
Observera att fakturan ska vara betald senast sista mars.
Om du inte behöver bryggplats för 2018 ska du i stället övergå till att vata passiv medlem. Detta innebär att du inte betalar för bryggplats och även är befriad från vakt och arbetsplikt. Du får sedan förtur den dagen du behöver en bryggplats.
Avbeställning av bryggplats gör du senast sista mars, använd blanketten som finns under medlemssidor.