Karta över P-platser

Bifogade översiksbild visar var du som medlem får parkera när du år på besök i hamnen eller ute med Din båt.