Kallelse till årsmötet

Samtliga medlemmar i Nacka Båtklubb kallas till årsmöte.
Plats: Skafferiet, Ryssviksvägen 2, Nacka
Datum: Onsdag 31 januari
Tid: Kl 19:00
OBS: För nya medlemmar som ska väljas in är deltagande obligatoriskt.
Vi har många viktiga frågor och beslut och Ditt deltagande är viktigt.
Möteshandlingar hittar du här