Kallelse till årsmötet

Årsmötet genomförs digitalt onsdag 16 februari kl 18.30 Kallelse med lösenord är utskickad via mail.