Kallelse till årsmötet 18 februari

Som tidigare meddelats kommer årsmötet genomföras digitalt torsdagen den 18 februari kl 18.30
All information samt möteshandlingar finns här. Lösenord krävs, vilket har skickats ut via mail.