Information torrsättning – hamnstängning

COVIDINFO

Samtliga medlemmar som tillhör riskgrupperna, är sjuka eller isolerade och som INTE  kan medverka alls vid  torrsättningen, d v s inte kan plocka fram bockar, ta båten från bryggan till slip/kran måste kontakta styrelsen. Detta gör Ni via mail till lars.hultman@nackabk.se

Om Du kan förbereda er båt inför torrsättningen samt se till att den kommer till slip/kran behöver Du INTE kontakta styrelsen.

För övriga gäller att stanna hemma vid minsta symptom på förkylning (hosta, halsont, feber). Vi försöker hålla avstånd och tvättar händerna. Handsprit finns vid toaletterna samt på hamnplan. Vi kommer även tillhandahåll munskydd.

Vi önskar även att endast berörda medlemmar vistas  i hamnområdet under denna dag.

ALLMÄNT

Samtliga trailers och vaggor som förvaras på inre området ska vara flyttade senast söndag 4 oktober!

Om Du avser att använda rampen ska detta ske senast fredag 9 oktober då det därefter kan vara svårt att komma fram till den.

Hamnen stänger den lördagen den 24 oktober. Då ska alla båtar med sommarplats lämnat hamnen.
Allt förtöjningsmateriel ska vara bortplockat från bryggorna. Endast eventuella trappsteg får finnas kvar. Inget övrigt materiel får finnas kvar på bryggorna.

FRAMPLOCKNING AV MATRIEL

Bockgårdssöndagen 4 oktober kl 11.00. Framplockning av materiel som förvaras i bockgården. Obligatorisk närvara för de som förvarar materiel där.

TORRSÄTTNING TRAILERBÅTAR

Båtar som ska förvaras på trailer i hamnen ska torrsättas söndag 4 oktober kl 12.00

TORRSÄTTNING 10 -11 oktober

Torrsättningskarta 2020
Kartan visar var din båt ska ligga samt då även vilken dag torrsättning sker.

Torrsättning lördag turordning yttre området

Torrsättning söndag turordning yttre området

Torrsättning lördag bemaning yttre

Torrsättning söndag bemaning yttre

För yttre området gäller samling och upprop kl. 07.30.

Vid denna tidpunkt ska Din båt vara klar för upptagning. Bockar på plats etc.

Inre området

Lördag 10 oktober samling och upprop 08.30

UPPTAGNING INRE OMRÅDET 2020

MILJÖ
Observera avseende miljö så är detta krav enligt miljöbalken.

FÖRBJUDET att högtrycksspola båtbotten.

KRAV Inget spill av olja, glykol eller andra miljöfarliga ämnen
Täck marken vid service av drev samt utombordare för att undvika spill i mark.
Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet.

VATTEN & SOPOR

Vi arbetar för att kunna ha vattnet och då även toaletterna öppet till och med 25 0ktober, vi är där beroende av Nacka kommun.  Sista sophämtning sker 23 oktober.

OBSERVERA endast paketerade hushållssopor får slängas i vårt sopkärl.
Ovanför backen som leder ner till hamnen finns en återvinningsstation.

PARKERING

Under torrsättningsperioden d v s från 4 oktober fram till sjösättning,  är all parkering innanför bommen förbjudet. Du får köra in för att lassa och lossa, därefter ska bilen omgående flyttas från hamnområdet. Inga bilar för färdas på eller parkeras på gångvägen vid något tillfälle.

Under helgen 10-11 oktober samt helgen för sjösättning är dock all trafik innanför bommen förbjuden.