Information torrsättning – hamnstängning

Slutet på säsongen nalkas och det är dags att förbereda oss inför torrsättningen 9-10 oktober.
Pandemin avtar och restriktionerna upphör vilket innebär att vi under bägge dagarna serveras Anders Bergåses goda ärtsoppa, knäckebröd, dryck och kaffe.

ALLMÄNT

 • Samtliga trailers och vaggor som förvaras på inre området ska vara flyttade senast lördagen den 3  oktober!
 • Om Du avser att använda rampen ska detta ske senast fredag 8 oktober.
 • Hamnen stänger den söndagen den 24 oktober. Då ska alla båtar med sommarplats lämnat hamnen.
 • Allt förtöjningsmateriel tas bort från bryggorna. Endast eventuella trappsteg får finnas kvar. Inget övrigt materiel får finnas kvar på bryggorna.
 • Vinterliggare i sjön måste ha försäkring som täcker vinterhalvåret.

FRAMPLOCKNING AV MATRIEL

Bockgårdssöndagen 3 oktober kl 11.00. Framplockning av materiel som förvaras i bockgården. Obligatorisk närvara för de som förvarar materiel där.

TORRSÄTTNING TRAILERBÅTAR

Båtar som ska förvaras på trailer i hamnen, torrsätts mellan söndag 3 oktober kl 12.00 till fredag 8 oktober.

TORRSÄTTNING 9 -10 oktober

Kartan visar var din båt ska ligga samt vilken dag torrsättning sker.

Torrsättning 2021 turordning yttre

Torrsättning 2021 lördag bemaning yttre

Torrsättning 2021 söndag bemaning yttre

För yttre området gäller samling och upprop kl. 07.30.

Vid denna tidpunkt ska Din båt vara klar för upptagning. Bockar på plats etc.

OBS – Lång tamp ska finnas i fören på båten

Inre området

Lördag 9 oktober samling och upprop 08.30

Tottsättning 2021 turordning inre

MILJÖ

Krav enligt miljöbalken.

 • FÖRBJUDET att högtrycksspola båtbotten.- Inget spill av olja, glykol eller andra miljöfarliga ämnen
 • Täck marken vid service av drev samt utombordare för att undvika spill i mark.
  Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet.


VATTEN & SOPOR

Vi har ansökt hos Nacka kommun för att kunna ha vattnet på och toaletterna öppna till och med söndag 24 0ktober, men avstägning kan ske tidigare.

OBSERVERA endast paketerade hushållssopor får slängas i vårt sopkärl.
Ovanför backen som leder ner till hamnen finns en återvinningsstation.

PARKERING

Under torrsättningsperioden d v s från 2 oktober fram till sjösättning,  är all parkering innanför bommen förbjudet. Du får köra in för att lasta och lossa, därefter ska bilen omgående flyttas från hamnområdet. Inga bilar för färdas på eller parkeras på gångvägen vid något tillfälle oavsett skäl.

Dessa regler gäller även om Du anlitar någon för att göra service, ta bort drev eller liknande. Som medlem är Du ansvarig för de som Du släpper in på området.

Under torrsättningshelgen 9-10 oktober får inga bilar köras in på hamnområdet.

VINTERFÖRVARING PÅ LAND

 • Samtliga båtar skall vara täckta senast tre veckor efter torrsättning. D v s senast 30 oktober.
 • Använd pressningar i nedtonade färger.
 • Se till att pressningarna är väl fästade och titta till detta regelbundet under vintern.
 • Inkoppling av el endast för arbete med elverktyg samt tillfällig laddning av batteri.
  (max 1 vecka). Elkabeln skall vid tillfällig laddning vara uppmärkt med medlemsnummer samt datum för inkoppling. Det är naturligtvis helt förbjudet att ha någon sorts värme inkopplad i båten.
 • Övernattning i torrsatt båt är inte tilåtet.
 • Vid tillfällig elanslutning får endast godkända kablar och elanslutningar användas.
 • Stegar skall vara fastlåsta.
 • Märk din båt med ditt medlemsnummer, ska sitta synligt vid aktern. Märkbrickor finns i Sjöstugan
 • Under torrsättningsperioden är sjösättningsrampen avstängd.
 • Om möjligt plocka bort allt som kan vara stödbegärligt, nyare utombordare, drev , navigationsutrusning.