Information om vakt 2022

Vakt 2022
Denna information berör samtliga medlemmar i Nacka Båtklubb som har brygg/kajakplats och som enligt stadgarna ska göra vakttjänst.

Styrelsen har beslutat göra förändringar i vakttjänsten för 2022

Viktigaste nyheten är att om man INTE bokat vaktpass inom utsatt tid,
blir tilldelad vaktpass.

Från 4 mars kan Du boka in vaktpassen avseende perioden mars – till och med sjösättningen.

Från 4 april kan man boka in vaktpass för resten av säsongen.

15 maj stänger vaktbokningen för säsongen. De som då inte bokat vaktpass blir då tilldelad två vaktpass.

Information om vakttjänst skickas även som mail, publiceras på hemsidan och anslås på anslagstavlan vid Sjöstugan.
Observera att information kring datum och tider för vakt av säkerhetsskäl INTE ska spridas,, datum och klockslag finns i BAS.
Bakgrund

Under förra året förekom flera problem med vår vakttjänst, vilket vi informerade om både vid senaste medlemsmötet och årsmötet.

Bland annat hade ett 60-tal medlemmar inte tecknat vaktpass när vaktbokningen stängde 30 juni.
Trots flera påminnelser hade fortfarande ett dussin medlemmar inte bokat vaktpass i slutet av september. Arbetet med att få in dessa medlemmar pågick ända fram tills sista vaktpassen för säsongen.

Styrelsen har även fått in anmälningar om att det ”fuskats” med genomförandet av vakttjänsten. Dels att vakten inte funnits på plats under hela natten. Att man är ensam på vaktpasset, trots att man anmält familjevakt, att man inte gör några vaktrundor.

Detta har inneburit flera tomma vaktpass, bland annat kring perioden för sjö- och torrsättning, då mycket utrustning och verktyg finns och som lockar tjuvarna.
Att genomföra vakt ensam ska inte förekomma av säkerhetsskäl.
För 2022 har styrelsen beslutet följande åtgärder
– Vaktsäsongen delas upp i två delar, Försäsong och Säsong.
Försäsong gäller perioden fram till sjösättning och Säsong resten av vaktåret
– Om man INTE bokat in sitt vaktpass inom föreskriven tid, blir man tilldelad två vaktpass.
– För genomförande av vaktpass har NBK inköpt utrusning, handscanner, som ska användas för att registerna klockslag och att vakten gör ronderna enligt instruktion.
Utöver detta kommer styrelsen under året göra tillsyn.
– En ny vaktinstruktion kommer att finns i vaktkuren.

Så ser regelverket ut

Enligt stadgarna ska samtliga medlemmar med bryggplats eller kajakplats genomföra två vaktpass/säsong alternativt en familjevakt.

Befriade från vakt är Den som under året fyller 80 år. Du måste själv underrätta styrelsen om Din ålder då vi inte har några födelsedata registrerade.

Man kan även bli befriad från vakttjänsten p g a sjukdom. Ansökan skickas till styrelsen.

 

I BAS erbjuder man inloggning med BankID. Eftersom NBK inte registerar personummer fungerar inte denna funktion. Använd BAS inloggningskonto, med användarnamn och lösenord som tidigare.