Information inför torrsättningen

Information inför torrsättningen gäller samtliga medlemmar med båt samt alla som förvarar trailers på området.
OBSERVERA

 •  att många båtar har fått annan plats på land mot föregående år, vilket kan innebära ändrad dag för torrsättning!
 • trailers och vaggor ska vara borta från inre området senast söndag 29 september!
 • förutsättning för torrsättning är att samtliga avgifter till klubben är betalda -samt att  Du visar upp ett giltigt försäkringsbrev på torrsättningsdagen.

Tider Torrsättning 2019
Båtar som förvaras i hamnen
på TRAILER                   
Söndag 29 september kl 11.00 (om inget annat överenskommits).
Område. INRE                 Lördag 5 oktober kl. 08.30
Område  A                       Lördag 5 oktober kl. 07.30
Område B                        Söndag 6 oktober kl. 07.30
 
Torrsättnings karta  för yttre samt tilldelning av arbetsuppgifter hittar du här samt på anslagstavlan vid Sjöstugan.
Lista för torrsättning inre hittar du här.
Kontrollera att Din båt finns med och att uppgifterna stämmer – vilken dag du ska torrsättas samt vilken arbetsuppgift som du har blivit tilldelad.
OBS Tiderna gäller när upprop sker – då ska alla förberedelser vara klara, samt att Du även då har visat upp ditt försäkringsbrev, vilket Du gör i Sjöstugan.
I samband med att Du visar upp Ditt försäkringsbrev kommer du att skriftligen få ta del av Nacka Båtklubbs miljöregler – samt att Du även får underteckna att Du tagit del av dessa.
Under torrsättningshelgen serveras ärtsoppa, knäckebröd, dryck och kaffe
Att tänka på inför torrsättningen

 • Börja i god tid med att se över bockar och annan pallningsmateriel och finnas på plats före tiden för samling. OBS dessa ska vara dimensionerad för din båt.
 • Leta fram försäkringsbrevet.
 • Inga bilar får färdas eller parkeras på GC-vägen
 • Ingen materiel får förvaras eller ställas upp på GC-vägen
 • Under helgen 5-6 oktober får ingen biltrafik förekomma innanför bommen.
 • Om möjligt plocka bort allt stöldbegärligt som utombordare, drev, navigationsutrustning etc.

Vi har även en instruktion avseende säkerhetsvakt på hamnplan vid torrsättning med kran – den kan du läsa här Säkerhetsinstruktioner i samband med sjösättning.
Bockgårdssöndagen
Söndag 29 september kl 11.00 plockas allt torrsättningsmateriel fram från Bockgården. Obligatorisk närvaro för samtliga som förvarar materiel där.
Information till nya medlemmar som torrsätter för första gången
Söndag 29 september kl 11.30 genomför vi information till Er som torrsätter för första gången. Vi går igenom torrsättningens olika moment, olika arbetsuppgifter samt  säkerhet
Att tänka på under vinterförvaringen på land

 • Samtliga båtar skall vara täckta senast tre veckor efter torrsättning.
  D v s senast 27 oktober.
 • Använd pressningar i nedtonade färger.
 • Se till att pressningarna är väl fästade och titta till detta regelbundet under vintern.
 • Inkoppling av el endast för arbete med elverktyg samt tillfällig laddning av batteri.
  ( max 1 vecka). Elkabeln skall vid tillfällig laddning vara uppmärkt med medlemsnummer samt datum för inkoppling. Använd blå märkbrickor, finns i Sjöstugan
 • Vid tillfällig elanslutning får endast godkända kablar och elanslutningar användas.
 • Stegar skall vara fastlåsta.
 • Märk din båt med ditt medlemsnummer, så det är lätt för klubbkompisar att ta kontakt om något skulle hända.
 • Under torrsättningsperioden får ingen parkeringen förekomma innanför bommen
 • Under torrsättningsperioden är sjösättningsrampen avstängd.

För medlem med bryggplats som har INTE vinterförvaring på klubben

 • Hamnen stänger söndag 13 oktober och då skall samtliga båtar, som inte har vinterplats i hamnen, lämnat hamnen.
 • Upptagning via ramp måste ske före lördag 5 oktober. Därefter är rampen avstängd och öppnar åter efter sjösättning i maj 2020.

Om Du har frågor angående torrsättning kontakta….
Torrsättningsplats Yttre         Henrik Sundholm
Torrsättningsplats Inre          Mikael Sandin
Övrigt                                    Mikael Agge
Under torrsättningshelgen är det trångt med parkering. Vi har ansökt om dispens från parkeringsreglerna som gäller för Ryssviksvägen  – men om möjligt lämna bilen hemma eller samåk.
Övriga medlemmar som inte berörs av torrsättningen är naturligtvis hjärtligt välkomna att delta.