Vinterliggare på land

Nu närmar vi oss torrsättning och då passar på och påminner om vad som gäller när man ligger på land hos Nacka BK.

 • Om Din båt är skrovren d v s inte bottenmålad, eller målad med Epoxifärg får Du tvätta den på land. Även de delar av båten som är omålade som t ex däck, eller skrovsidor, får tvättas. Tillåtet även att använda högtryckstvätt. OBSERVERA Om rengöringsmedel används ska dessa vara biologiskt nedbrytbara.
 • Om Din båt är bottenmålad med biocidfärg får båtbotten INTE tvättas om inte detta sker över en tät yta med tillhörande vattenrening, d v s en spolplatta. Detta enligt de miljökrav som Nacka kommun ställer. Andra delar av båten får naturligtvis tvättas.
 • Inget spill av olja, glykol eller andra miljöfarliga ämnen Täck marken vid service av drev samt utombordare för att undvika spill i mark. Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet men kan efter uppsamling lämnas i miljöcontainern.
 • Inkoppling av el endast för arbete med elverktyg samt tillfällig laddning av batteri, (max 1 vecka). Vid tillfällig laddning ska elkabeln vara uppmärkt med medlemsnummer samt datum för inkoppling.
 • Det är helt förbjudet att ha någon sorts värme inkopplad i båten.
 • Alla båtar ska vara täckta inom tre veckor från torrsättning
 • Upplagd båt skall vara täckt senast tre veckor efter upptagningsdagen. U
 • Upplagd båt skall vara tydligt märkt med ägarens medlemsnummer, lämpligen med märkbricka vid aktern.
 • Stegar skall förvaras fastlåsta.
 • Båtägaren ansvarar för att reglebundet kontrollera att båten ligger rätt vid varje tidpunkt, beroende på väder och vind. Om ställning eller pressening lossnar ska detta omgående åtgärdas.
 • Det är förbjudet att övernatta på båt som är uppställd på uppläggningsplatsen,
 • Senast 22 oktober,  ska förtöjningsmateriel, tampar och annan materiel vara borttaget från bryggplatsen. Fasta trappsteg får finnas kvar. I samband hamnens stängning 23 oktober, kommer kvarlämnat materiel att avlägsnas från bryggor.

 

SE UPP FÖR TJUVAR

Perioden kring torrsättning samt i slutet av vintern (mars-april), samt innan sjösättning, är då de flesta stölderna brukar inträffa.

Men vi kan göra det svårare för tjuvarna genom;

– att alltid låsa fast stegen

– att plocka hem allt av värde

– montera bort ev. nyare och större utombordare/drev (drevlyft finns på klubben, pratat med hamnkapten).

– titta till Din båt ofta, rapportera om Du ser något misstänkt.

VATTEN & SOPOR

Det är Nacka Vatten och Avfall som bestämmer när vattnet stängs för säsongen. Vi har fått besked att ingen avstängning kommer att ske före den 18 oktober och att man ska försöka låta vårt vatten vara på till den 24 oktober.

Efter den 23 oktober är det inte tillåtet att slänga några hushållssopor.

OBSERVERA endast paketerade hushållssopor får slängas i vårt sopkärl. Ovanför backen som leder ner till hamnen finns en återvinningsstation.

PARKERING

Under torrsättningsperioden d v s från 3 oktober fram till sjösättning, är all parkering innanför bommen förbjudet. Du får köra in för att lasta och lossa, därefter ska bilen omgående flyttas från hamnområdet. Inga bilar för färdas på eller parkeras på gångvägen vid något tillfälle. Som medlem är du ansvarig för att eventuella inhyrda mekaniker även följer dessa regler.

Här finns information om tider, upptagningsordning etc. Länk