Inför sjösättningen

Att tänka på inför sjösättningen som sker lördag 4 maj, (trailerbåtar söndag 28 april).
 
Det finns hundratusentals saker som är tillåtet inom vårt hamnområde, men här påminner vi om några, som av miljö- och säkerhetsskäl INTE är tillåtna.
Vid bottenmålning: – marken ska vara täckt när båten skrapas – använd dammsugare, finns i klubben – använd biocidfri bottenfärg, Om möjlig undvik att bottenmåla.
Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Mer information finns här på vår hemsida medlemssidor/miljoplan
Täck marken vid service av drev samt utombordare för att undvika spill.
Om olyckan är framme – anmäl omgående till HK.
ingen parkering är tillåten innanför bommen före sjösättningen. Ingen bilkörning får ske på gångvägen. Ingen del av vägen får blockeras av vagnar eller skrymmande materiel.
För er som inte har vinterplats på land – hamnen öppnar söndag 5 maj. Det krävs dispens för att komma tidigare. Kontakta HK.
Om Du fortfarande INTE betalt Din faktura eller fått anstånd. Obetalda fakturor skickas till inkasso.
Vattnet blir påkopplat tisdag 16 april, då öppnar även toaletterna.
Kom i håg att boka vakt- och arbetspass.
Glad Påsk!