Inför säsongen 2018

Från den 26 mars kan Ni boka vakt och arbetspass. Samtliga medlemmar med bryggplats ska genomföra två vaktpass alternativt ett familjepass, samt ett arbetspass. Om Du inte tänker använda din bryggplats ska du i stället övergå till att vara passiv medlem. Då utgår vakt och arbetspass samt att ddå endast betalar medlemsavgift. Behöver du senare en plats så får du förtur. Anmälan om detta ska ske före sista mars.
Vaktpassen för försommaren ska vara bokade senast 22 april och till sensommaren senast 30 juni. Vaktpassen kan ombokas fram till dessa datum – därefter kan ingen ombokning ske. Om du av något skäl inte kan gå vakt får du själv ombesörja byte med någon annan medlem.
Av säkerhetsskäl publicerar vi inte när vi påbörjar vår vakthållning, med det ser Du i BAS. Vi är dock medvetna om att de flesta stölderna sker inför säsong, varför vi vill be samtliga att vara särskilt vaksamma.
Observera att antalet deltagare är begränsat för respektive arbetspass, vilket innebär att Du ansvarar själv för att det finns plats. D V S väntar du till det sista arbetspasset för säsongen kanske det inte finns något ledigt plats. Boka i tid. arbetspassen kan ombokas fram till tre dagar innan.
Kom i håg  att betala fakturan med avgifterna till NBK – ska vara betald senast 30 mars. Om Du av någon anledning  inte har fått någon faktura eller inte kan betala till detta datum så måste du omgående kontakta vår kassör. Obetalda avgifter räknas enligt klubbens stadgar som om man begär utträde ur föreningen.
30 mars är även deadline för uppsägning av bryggplats – därefter återbetalas ingen avgift.