Årsmötet är flyttat till 16 februari

Som tidigare meddelats kommer årsmötet även detta år genomföras som ett digitalt möte. Nytt datum för årsmötet är 16 februari kl 18.30. Möteskallelse samt information om hur mötet genomförs kommer att skickas ut via mail. Möteshandlingar kommer därefter att finnas på hemsidan, med möjlighet att inför möte ställa eventuella frågor.